Lukijalta: Avohakkuun hyödyille ei ole tieteellistä näyttöä

Emeritusprofessori Erkki Lähde kirjoitti Itä-Savo-lehdessä 26.7.2019, että avohakkuu on ilmaston tuho. Heikki Hyvönen kommentoi hänen kirjoitustaan (I-S 6.8.). Hyvönen on kirjoittanut eräässä pienessä paikallislehdessä pakinoita ja esittelee itsensä pitkän linjan metsäammattilaisena. Niin hänen pakinoissaan kuin kirjoituksessaan Itä-Savossa näkyy, ettei hän ole perehtynyt metsän monimuotoisuuteen, ilmastomuutokseen eikä jatkuvaan kasvatukseen. Todellisuudessa hän pakinoi vain puupelloista.

Erkki Lähde on tehnyt työuransa metsämaatieteen ja metsähoidon tutkijana ja professorina. Hän on tehnyt tutkimusta ja saanut tunnustusta niin kotimaassa, mutta varsinkin ulkomailla. Hänen kirjoituksensa ja julkaisunsa eivät ole mielipiteitä, vaan tieteellisiä tosiasioita suomalaisesta metsänhoidosta ja sen tilasta. Tutkimustulokset eivät miellytä niin kutsuttuja puupeltomiehiä.

Tuskin mikään muu käytännön työ on niin täydellisen välinpitämätön tieteellisille tutkimustuloksille kuin suomalainen metsänhoito. En ole löytänyt yhtään tieteellistä julkaisua, jossa kerrottaisiin avohakkuiden olevan hyödyllistä luonnon monimuotoisuudelle tai ilmastonmuutoksen hillitsemiselle.

Heikki Hyvönen pitää selvästi kirjoittamisesta ja edustaa sitä ammattikuntaa, joka perehtymättä alan tutkimuksiin jatkaa saman avohakkuumantran hokemista. Ihmettelen pienen paikallislehden haluja julkaista hänen kirjoituksiaan viikosta toiseen.

Tanja Hyttinen
Äiti ja ajattelija
Savonlinna