Lukijalta: Kohti kevennettyä palveluasumista

Itä-Savon Keskustanaiset kantaa huolta vanhusväestön kevennetyn palveluasumisen puuttumisesta. Sosterin kotipalvelun käynnit vanhusten luona päiväaikaan eivät ole riittäviä ja siksi yksinäisiä ja pelokkaita vanhuksia hakeutuu öisin päivystykseen.

Vanhusten kevennetyllä palveluasumisella Sosterin päivystysresurssit olisi siten mahdollista kohdentaa paremmin todellisiin päivystystapahtumiin.

Keskustanaiset ovat tyytyväisiä kaupunginvaltuuston päätökseen, jonka mukaan Savonrannan Päivärinteen vanhainkodin toiminta jatkuu entisenlaisena, juuri edellä mainituista syistä ja, että Kerimäen vanhainkoti muutetaan lyhytaikaisen hoidon yksiköksi.

Myös päihteiden käyttäjille tulisi järjestää akuutissa sijoittamisessa päivystystä kevyempi vaihtoehto. Sosterin ja kaupungin tulee aktiivisesti huomioida erilaiset palvelunkäyttäjät ja heidän tarpeensa sekä kohdentaa resurssit oikeassa suhteessa.

Itä-Savon Keskustanaiset haluavat valaa uskoa kaupungin tulevaisuuteen, ja näkevät kulttuuripääkaupunkihankkeen mahdollisuutena koko seudulle.

Hankkeella voidaan kääntää kehitys positiiviseen suuntaan ja vahvistaa alueen identiteettiä kulttuurisena keskuksena vesien rikkomassa Itä-Suomessa.

Savonlinna on loistava valinta kulttuuripääkaupungiksi

Kulttuuri pitää ajatella laajana käsitteenä, johon liittyvät luonto- ja vesistöarvot, mutta myös rakennettu ympäristö. Kulttuuri koetaan kaikille aisteilla, se on nähtävää, kuultavaa, haistettavaa, maistettavaa ja tunnettavaa.

Savonlinna on loistava valinta kulttuuripääkaupungiksi jo yksin sen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Kaupunki on Itä-Suomen maakuntien keskuskaupunkien risteyspisteessä ja on myös Itä-Suomen vanhin kaupunki. 1400-luvulla rakennettu Olavinlinna on maailman pohjoisin yhä toiminnassa oleva keskiaikainen linna, jota ympäröivät kansallismaisemassamme uivat, ainutlaatuiset saimaannorpat.

Euroopan unionin kulttuuripääkaupungin ohjelmakriteereissä edellytetään hakijaa ottamaan mukaan alueen asukkaat ohjelman toteuttamiseen. Nyt meillä on mahdollisuus nähdä vielä laajemmin luonto, kulttuuri sekä matkailu yhtenä suurena kokonaisuutena yli maakuntarajojen.

Anne Herttuainen
Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja
Itä-Savon Keskustanaiset ry

Kommentoidut