Vastine: Perättömiä väitteitä — Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaavat kaavahankkeiden sisältöä

Itä-Savo 8.6.2019 Lukijalta-kirjoituksessa Sanotaanko myös Kalastajankojulle hyvästit? Niko ja Mari Ovaska esittävät perättömänä väitteenä, että olisin sanonut keskustelussa, että Olavinkatu ei kiinnosta.

Tiedoksi, että viimeisen kymmenen vuoden aikana olen osallistunut ja myös vetänyt useita Savonlinnan keskustan kehittämishankkeita, joista Olavinkatu ja tori lienevät merkittävimmät.

Lisäksi en tiedä, minkä palaverin Niko tai Mari Ovaskan kanssa olisin jättänyt tahallani väliin.

Työtä tehdään virkavastuulla. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaavat kaavahankkeiden sisältöä. Kauppatori on parhaillaan nähtävänä olevassa kaavaluonnoksessa tarkoitus säilyä julkisena alueena. Kaavassa tai sen asiakirjoissa torin yrittäjien suora nimeäminen ja vuokra-alueiden lupaaminen olisi kaavan kumoamisperuste.

Hallintolaki ja kuntalaki edellyttävät kuntalaisten tasapuolista kohtelua sekä tulevaisuudessa torilta vuokrattavien ravintolapaikkojen kilpailutusta, arviolta 3—4 kpl. Kilpailutus on tehty aiemmin myös Satamapuistossa. Kaavasta ja kilpailutuksesta eivät päätä yksittäiset virkamiehet.

Olen ohjeistanut palaverissa Kalastajankojua hakemaan poikkeuslupaa, koska vuoden 2021 jälkeen Kalastajankojun tilapäistä rakennuslupaa (rakennusvalvonta myöntänyt) ei voida jatkaa ja rakennus pitäisi tuolloin purkaa. Tilapäisen rakennuksen sijainti kaukolämpöjohdon päällä on myös riski ja kustannus, jota kaupungin ei mielestäni pitäisi ottaa vastuulleen. Kalastajankojun vuokrasopimus on lyhytaikainen vuoteen 2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan tarkistaa aina vuoteen 2027, mikäli se ei haittaa torialueen uudistamista.

Pidän asiattomana mielipidekirjoituksessa väärän tiedon levittämistä.

Päivi Behm
Kaavoituspäällikkö
Savonlinna

Uusimmat uutiset

Kommentoidut