Lukijalta: Kirkko ei saa kadottaa ydintään

Aikamme globaalien haasteiden kanssa painivassa monikulttuurisessa maailmassa moni miettii, onko kirkon sanomalla vielä annettavaa nykyajan ihmisille. Huolestuttavaa on, että kristinuskon ajattomat totuudet eivät enää monille kelpaa.

Tämän ajan oikeina pitämät ajatusmallit ja trendit ovat yhä kauempana Raamatun arvomaailmasta ja ovat osittain tulleet myös kirkon sisälle kohdistuen varsinkin avioliittonäkemykseen.

Jumala ei muuta ajatuksiaan kulloistenkin trendien ja mielipiteiden mukaisesti, siksi myös kirkon sanoma on ajaton ja muuttumaton. Kirkon on toki tärkeää uudistaa rakenteitaan ja toimintatapojaan ihmisten tavoittamiseksi, mutta sen ydintä ja sen päätöksiä ei saa ohjata ajan henki, vaan Raamattu.

Periaate on ilmaistu kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä niin, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Kirkon sisäisten jännitteiden vähentämiseksi on kyettävä keskinäisen kunnioituksen hengessä kärsivälliseen ja rakentavaan keskusteluun.

Avainkysymys kirkon tulevaisuudelle on, perustuuko sen arvopohja jatkossakin Jumalan sanaan. Vain siten kirkko on oikea kirkko. Kristilliseltä pohjalta kumpuava heikommassa asemassa olevien auttaminen on yksi kirkon tehtävistä, jota monet vapaaehtoisetkin toteuttavat.

Kirkon sisällä toimivat lähetysjärjestöt ja herätysliikkeet antavat myös arvokkaan panoksen kirkon elämään. Kirkon on tärkeää kaikessa toiminnassaan pitää rohkeasti esillä sanomaansa. Sen tulee olla Kristus-kalliolle rakennettu ja kohdata erilaisia ihmisiä arvostaen, kulkea rinnalla ja kutsua heitä armollisen Jumalan yhteyteen ja Jeesuksen tuntemiseen.

Kirkon sisäisten jännitteiden vähentämiseksi on kyettävä keskinäisen kunnioituksen hengessä kärsivälliseen ja rakentavaan keskusteluun. Toistemme ymmärtämisen ei kuitenkaan tarvitse merkitä yksimielisyyttä, kuten presidentti Sauli Niinistökin uudenvuodenpuheessaan totesi.

Yhteisenä tavoitteena tulee olla kirkkomme paras, sen ainutlaatuisen evankeliumin ja toivon sanoman rohkea esillä pitäminen ja kertominen.

Eeva-Riitta Hahtola