Lukijalta: Tuorein oppi käyttöön vanhustenhuollossa

Julkisuuteen tulleet esimerkit vanhustenhoidon tilasta, hoidon puutteista ja laiminlyönneistä ovat järkyttäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kouluttajana kuva vanhustenhuollostamme on surullinen.

Erityisen vaikea on ymmärtää, että palveluiden järjestäjät, vanhustenhoidon asiantuntijat ja alan henkilöstö ovat tienneet jo pitkään palvelupuutteiden todellisen vakavuuden ja laajuuden. Miksi näihin ongelmiin ei ole puututtu, ja miksi asiantuntijoiden ja henkilöstön ääntä ei ole kuunneltu?

Suomalainen terveydenhuoltoalan koulutus on kansainvälisesti korkeatasoista. Koulutuksen kulmakiviä ovat asiakas- ja potilaslähtöisyys sekä ammattieettiset periaatteet. Sairaanhoitajakoulutus on käytännönläheistä koulutusta, jonka tavoitteena on näyttöön perustuva ammatillinen osaaminen. Vanhustenhoito on vaativaa ja edellyttää laaja-alaista osaamista.

Jälleen kerran on kysyttävä: miksi käytännön hoitotodellisuus kadottaa koulutuksen aikana omaksutun, eettisesti korkeatasoisen hoitotyön osaamisen? Työelämässä hukataan iso osa mahdollisuuksista, joita valmistuneet, uusimman tiedon omaavat hoitajat voisivat tuottaa palvelujärjestelmään ja sen kehittämiseen. Voisivatko työelämä ja koulutus toimia vielä enemmän yhdessä vanhusten arvokkaan hoidon edistämiseksi? Rakentaessamme vanhustenhoidon laatua, vaikutamme myös koko alan tulevaisuuteen.

Vanhustenhoito edellyttää riittävää ja osaavaa henkilöstöä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistuu Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joiden uravalintoihin vaikuttaa merkittävästi avoimien työpaikkojen vetovoima. Vanhustenhoito ei ole suosituimpien joukossa, eikä nykyisenlainen julkisuus paranna tilannetta.

Koska jo nyt rekrytoinneissa on haastetta, tulee alan vetovoimaisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Koulutuksen kannalta on tärkeää, että opiskelijoille on tarjolla työharjoittelupaikkoja vanhustenhuollon yksiköissä. Hyvät kokemukset harjoittelusta usein viitoittavat opiskelijoiden tulevia uravalintoja.

Katri Ryttyläinen-Korhonen
Koulutusalajohtaja, sairaanhoitaja, TtT, EMBA
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu