Lukijalta: Sähkönsiirtohintojen korotuskatto on puijausta

Sähkönsiirtovero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Eduskunta päättää voimassa olevan sähkönsiirtoveromäärän. Sähkösiirtovero perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96).

Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkönkäyttäjältä siirtomaksun yhteydessä ja välittää sähkönsiirtoveron valtiolle. Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta.

Sähköveroluokkia on kaksi. Ykkösveroluokassa ovat yksityistaloudet, rakentaminen ja maa- ja metsätalous sekä palvelutoiminta — siis kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 olevat. Sähkövero on noin 2,8 senttiä kilowattitunnilta, jonka arvonlisävero 24 prosenttia.

Sähköveroluokassa kaksi ovat valmistava teollisuus, louhinta, kaivostoiminta tai ammattimaiset kasvihuoneviljely-yritykset. Sähkövero on noin 0,9 senttiä kilowattitunnilta, arvonlisävero 24 prosenttia, ja noin 0,7 senttiä kilowattitunnilta, arvonlisäveroton.

Esimerkiksi kolmen viikon asumisen jälkeen uudessa osoitteessa sähkösiirtomaksun euromäärä on 17,90 euroa. Sähkönkulutus on sen sijaan muutamia euroja. Sähkönsiirtomaksu sisältää perusmaksun 15,51 euroa, siirto 1,54 euroa ja sähkövero (veroluokka 1) 0,91 euroa kolmessa viikossa.

Suomessa voi kilpailuttaa sähkön energiahinnan. Siirtohintaa ei voi kilpailuttaa. Sähkönsiirtoyhtiö määräytyy asumispaikkakunnan mukaan. Sähkönsiirtoyhtiöllä on yksinoikeus eli monopoli sähkön siirtoon alueellaan.

Onko 80 sähkönsiirtoyhtiöllä mahdollisuus vetää välistä?

Vuonna 2013 astui voimaan sähkönsiirtohintojen korotuskatto, jonka mukaan siirtohintojen korotus voi olla maksimissaan 15 prosenttia vuosittain. Sitä voidaan jatkuvasti ja vuosittain tämän käytännön mukaan nostaa 15 prosenttia. Tämä on puijauskatto.

Sähkönsiirron maksuehdotuksena voisi olla 10 prosenttia tai sen alle, ja sen nostamista vuosittain on hillittävä. Sähkönsiirtomaksua tulisi suhteuttaa kotitalouksien taloudelliseen tilanteeseen.

Etenkin pienituloisille suuret vuosittaiset korotukset ovat taloudellinen piina.

Onko sähkönsiirtomaksun kritisointi tehty turhaksi? Onko haluttu sulkea vastaanpurisijoiden suut? Pakko maksaa, jos haluaa sähköä. Tai olet ilman ja palelet ja mikään ei toimi. Kyllä se ihailtu monopoli lämmittää.

Sähkönsiirtomaksut kohoavat tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta kohtuuttomiksi. Sähkönsiirtohinnat nousevat keksittyjen tehosyiden varjolla. Taustalla voi vaikuttaa Isoveli-systeemi.

Karin Karjalainen, ps.
Mervi Eskelinen, ps.
Pieksämäki