Lukijalta: Opettajat ja opettajaksi opiskelevat kaipaavat enemmän tietoa mielenterveyshäiriöistä, oireiden tunnistamisesta ja auttamistavoista

Suurin syy nuorten pahoinvointiin ovat vaikeudet ihmissuhteissa sekä koulun asettamat valtavat suorituspaineet. Jatko-opintopaikoista käydään kovaa kilpailua jo peruskoulun yläluokilla ja edelleen toisilla asteilla. Tämä kilpailu asettaa huimia suorituspaineita, joita riittää myös opiskelupaikan saaneilla.

Opettajat kohtaavat yhä enenevässä määrin opiskelijoita, jotka oireilevat mielenterveysongelmien tähden.

Sekä opettajat että opettajaksi opiskelevat kaipaavat tutkimusten mukaan enemmän tietoa mielenterveyshäiriöistä, oireiden tunnistamisesta ja auttamistavoista.

Viime aikoina on ollut paljon keskustelua nuorten elämänhallinnasta.

Ilta-Sanomissa julkaistu Teemu Muhosen artikkeli ”Synkkä tutkimus suomalaisten työelämästä: jo 25 000 nuorta eläkkeellä” (I-S 18.9.2017) kertoo karua tarinaa. Nuorten eläköityminen on lisääntynyt ja neljällä viidestä eläkkeelle jäämisen syynä ovat mielenterveyshäiriöt.

Tiedustelimme 16-vuotiaalta lukiolaispojalta ajatuksia nuorten pahoinvointiin.

Hänen mielestään suurin syy nuorten pahoinvointiin ovat vaikeudet ihmissuhteissa sekä koulun asettamat valtavat suorituspaineet.

Koulutuksella olisi mahdollista vahvistaa kasvattajien tietoja mielenterveydestä.

Jatko-opintopaikoista käydään kovaa kilpailua jo peruskoulun yläluokilla ja edelleen toisilla asteilla. Tämä kilpailu asettaa huimia suorituspaineita, joita riittää myös opiskelupaikan saaneilla.

Suoriutumis- ja hyväksymispaineita ihmissuhteisiin ja koko elämään asettaa mielestämme myös media, some ja mainonta.

Nuoret etsivät hyväksyntää ja peukuttamista. Tulee onnistumisia ja epäonnistumisia sekä tyhjyyden kokemuksia.

Yhtenä ongelmana on myös koulukiusaaminen, jonka seurauksena voi olla syrjäytymistä. Opetusministeriön mukaan syrjäytynyt henkilö aiheuttaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,2 miljoonan kustannukset.

Hallituksen kärkihankkeissa mielenterveyden edistämiseen on puututtu.
Suomen Mielenterveysseurassa (SMS) on käynnissä mielenterveysosaamista vahvistava hanke. Sen tarkoituksena on järjestää SMS:n kehittämiä Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia kansalaisille ja ammattilaisille.

Mielestämme esimerkiksi näiden koulutusten kautta olisi mahdollista vahvistaa opettajien ja opettajaksi opiskelevien sekä kaikkien meidän kasvattajien tietoisuutta mielenterveydestä.

Oman paikan löytämiseen ja tasapainoisen identiteetin rakentumiseen nuorelle tarvitaan meidän kasvattajien tukea ja osaamista.

Anne Kettunen
Anita Muje
Minna Raninen
Hanne Puustinen
Aila Pölönen
Katri Voutilainen
Ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat
Savonlinna

Luetuimmat