Lukijalta: Yhtenäinen Itä-Suomi

Johan on aikoihin eletty, kun vaaleihin on vain vähän aikaa mutta gallupeihin luottavat puolueet ovat jo tunnustelemassa tulevan hallituksen pohjaa ja ohjelmaa.

Jotkut saattaisivat pitää tällaista käytöstä kansanvallan aliarviointina ja muutoinkin heikon äänestysinnon lamauttajana. Tarkemmin ajateltuna ilmiöstä voisi kuitenkin löytyä oikein kehiteltynä aineksia johonkin parempaan. Olisihan se ihan hyvä asia, mikäli jo tuntuvasti ennen vaaleja eri puolueet olisivat muodostaneet vakavasti neuvotellen sellaisia julkisia hallitusohjelmia, joihin sitoutuisivat, mikäli tulisivat menestymään vaaleissa.

Kansalaiset voisivatkin puolueitten sijasta äänestää usean eri hallituskoalition väliltä arvoilleen sopivinta vaihtoehtoa luottaen jo ennalta annettuihin linjauksiin. Nythän tilanne on se, että annetun äänen ja lupausten sekä tulevan toteutusohjelman yhteys on häilyvä. Meitä itäsuomalaisia toki kiinnostavat omaan alueeseemme kohdistuvat päätökset ja parannukset. Äskettäin julkaistiin liikenne- ja viestintäministeriön selvitys paljon puhutun itäradan vaikutuksista ja kannattavuudesta.

Selvittämättäkin oli odotettua, että tulos Itä-Suomen kannalta tultaisiin leimaamaan heikoksi. Itse aietta rakentaa noin 1,7 miljardia maksava oikaisurata Kouvolasta Porvoon kautta Helsinkiin pidettiin muutaman kymmenen minuutin ajallisen hyödyn osalta kannattamattomana.

Selvityksessä ei oltu huomioitu hankkeen laajempia hyötyjä aluepoliittisena investointina kehittää maan eri osia tasapuolisesti. Tässä kehityksessä ja panostuksissa itäinen Suomi on jäänyt selkeästi jälkijunaan.

Myönteistä on, että komission 2050 visioissa puusta jalostetut tuotteet ja biotalous nähdään ratkaisuina.

Alkuperäistä Savon oikorataa eri muodoissaan on väännetty jo lähes sata vuotta ja siksikin ministeriön tyrmäyksiin täällä on opittu suhtautumaan savolaisella rauhallisuudella. Kun asiat pitkittyvät, pakkaavat ne myös mutkistumaan.

Tulos muistuttaa kaiken kaikkiaan lappilaisten hartaasti ajamaa ja niin ikään kannattamattomaksi todettua jäämerenrataa. Yhtäläisyyttä löytyy myös siitä, että suurhankkeita edistäessään alueiden sisäiseen yksimielisyyteen kannattaisi kiinnittää parempaa huomiota.

Kaakkois-Suomessa on pitkään suitsutettu itäradan lisäksi myös itäisen rantaradan puolesta, jolla edistettäisiin liikennöintiä Pietariin. Yhteisen edunvalvonnan vuoksi vaalit täällä itäisessä Suomessa (Savo-Karjala ja Kaakkois-Suomi) ovat erityisen tärkeät. Kahdella itäisellä vaalipiirillä on paljon yhteisesti edistettäviä asioita ja oikeasti niitä edistetään vain sulassa sovussa yli maakunta- ja puoluerajojen.

Alueiden välinen kilpailu vähenevistä tuista ja huomiosta tulee jatkossa olemaan entistäkin kovempaa ja parhaiten tässä kamppailussa pärjäävät ne, jotka ovat kyenneet yhdistämään voimansa. Yhteiskunnan keskittymisen ansiosta edustajien määrät harvaanasutuilla alueilla ovat vähentyneet ja siksi laajentuneitten vaalipiirien edunvalvojien tulisi entistäkin paremmin tunnistaa ensin oma asemoitumisensa ja sitten löytää naapurinsa ja hakeutua samansuuntaisten hankkeiden taakse.

Itäisessä Suomessa näitä kokonaisuuksia löytyy niin väylien kuin palveluidenkin kehittämisessä ja ylläpidossa. Yhteistä tekemistä löytyy myös tutkimuksessa, koulutuksessa, työvoiman saatavuudessa, matkailussa, maaseudun kehittämisessä ja myös kaupunkien yhteistyössä ja verkottumisessa.

Kari Luostarinen
Iisalmi