Lukijalta: Kirkkojen käyttö vahvistaa suomalaista kulttuuriperintöä

Etelä-Savon keskustanaiset kokoontuivat syyskokoukseensa ja kannanotossaan kiinnittävät huomiota Suomen kirkkorakennusten käyttöön.

Evankelis-luterilaiselle kirkolle on laissa säädetty yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden hoitamiseksi kirkko saa valtion rahoitusta. Yksi tehtävä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suojeltu lailla.

Näin on haluttu turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö osana suomalaista kulttuuriperintöä. Aineelliseen kulttuuriperintöön kuuluvat kulttuuriympäristö, maisema, kirkollinen rakennusperintö, muinaisjäännökset sekä kirkollinen esineistö ja taide.

Koulut ovat tärkeässä roolissa kulttuurihistorian siirtämisessä sukupolvelta toiselle ja myös kulttuuriympäristökasvatuksessa. Koulujen opetussuunnitelmissa onkin tähän liittyvää materiaalia. Perustuslain mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille ja jokaisella on siihen oikeus.

Tästä näkökulmasta Etelä-Savon keskustanaiset rohkaisevat käyttämään kirkkorakennuksia entistä enemmän muuhunkin kuin uskonnon harjoittamiseen. Tähän ei kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan ole esteitä.

Usein kirkot ovat alueensa vanhimpia rakennuksia. Monissa kaupungeissa järjestetään Museoiden yö -tapahtuma, myös Mikkelissä. Kirkkorakennusten taide ja kirkkotekstiilit osana kaupungin kulttuurihistoriaa sopisi tähänkin kontekstiin. Tällainen yhteistyö muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa edesauttaa kulttuurihistorian nivoutumista nykyisyyteen ja siirtämään arvokasta kulttuuriomaisuutta tuleville sukupolville.

Seija Kuikka
Puheenjohtaja
Mikkeli

Maritta Mynttinen
Varapuheenjohtaja
Hirvensalmi

Etelä-Savon keskustanaiset