Lukijalta: Liikunta ja urheilu uhattuna valtion budjettiriihessä

Me liikunnan ja urheilun ystävät saamme nauttia lukuisista monipuolisista ja ajanmukaisista liikuntapaikoista Etelä-Savossa. Esimerkiksi Kerimäen Liikuntapuisto, Rantasalmen Suur-Savo halli, Juvan liikuntahalli ja Tanhuvaaran Urheiluopiston alueelle valmistuva jalkapallohalli ovat saaneet liikuntapaikkarakentamiseen tukea valtiolta. Valtion tuki on tärkeää yhteisten hankkeiden toteuttamiselle erityisesti nyt, kun kuntatalous on erittäin haasteellinen.

Liikunnalla ja urheilulla on huomattava merkitys koko yhteiskunnalle. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään kolmen miljardin kustannukset UKK-instituutin selvityksen mukaan. Liikunnan lisääminen on yhteydessä käytännössä kaikkien suurten kansansairauksien ehkäisyyn – oli kyse tuki- ja liikuntaelinsairauksista, sydän- ja verisuonisairauksista tai jopa mielenterveysongelmista.

Huippu-urheilu puolestaan on avaintekijä suomalaisten yhteenkuuluvuudessa ja elämyksissä. Noin neljä viidestä suomalaisesta pitää kansainvälistä urheilumenestystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kuvaavaa on myös, että urheiluohjelmat ovat vuodesta toiseen television katsotuimpien ohjelmien joukossa.

Veikkauksen tuloutuksella rahoitetaan tiedettä, taidetta, liikuntaa, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveystyötä sekä hevosalaa. Suomessa liikunta on veikkausvoittovaroista riippuvaisin toimiala: noin 92 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan veikkausvoittovaroin (150 milj. euroa.). Rahapelivoittovarojen odotetaan laskevan ensi vuodesta alkaen merkittävästi, jopa kolmanneksella.

Suurelta osin Veikkauksen haasteiden myötä, liikunnan ja urheilun valtion rahoitus on ennennäkemättömässä vaarassa. Valtiovarainministeriön julkaiseman budjettiesityksen mukaan rahoitus laskisi vuonna 2021 tästä vuodesta 40 miljoonaa euroa. Tämä on noin neljännes koko valtion liikuntabudjetista. Rahoituksen väheneminen aiheuttaa vaikeuksia kaikkien liikunnan osa-alueiden rahoitukseen kuntien liikuntatoimesta liikuntapaikkarakentamiseen ja järjestöihin. Hallituksen on löydettävä syksyn budjettiriihessä keinot rahoituksen pelastamiseen.

Tilanteeseen on ratkaisuja. Ensimmäinen mahdollisuus on kompensoida rahapelituottovarojen menetystä yleisistä budjettivaroista – siis lähinnä verovaroista. Tämä on helppo perustella. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys ei ole mitenkään sidoksissa rahapelaamiseen. Hallitusohjelmassa on myös sitoumus kompensoida arpajaislain muutoksesta aiheutuva veikkausvoittovarojen lasku. Tämä on tärkeä lupaus, jonka hallitus on antanut myös liikunnalle – yli miljoonan ihmisen kansanliikkeelle.

Budjettiesityksen mukaan rahoitus laskisi vuonna 2021 tästä vuodesta 40 miljoonaa euroa.

Toinen mahdollisuus on tilkitä Veikkauksen tuloutuksen laskua kanavoimalla tehokkaammin suomalaisten rahapelaamista Veikkaukseen. Tämä vaatii päätöksiä maan hallitukselta. Suomalaisten ei tarvitse pelata nykyistä enempää. Riittäisi, että ne, jotka pelaavat, pelaavat vastuulliseen kotimaiseen yhtiöön. Rahoitus on turvattava, jotta liikunta ja urheilu voivat tuottaa jatkossakin terveyttä, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä.

Liikunta- ja urheiluyhteisön on toki kehitettävä ja tehostettava toimintaansa esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaatiota. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa meillä on näkymä vahvistuvasta ja elinvoimaisesta liikuntakulttuurista. Se tuottaa menestystä, hyvinvointia ja iloa kaikille. Liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen on Suomen kansan yhteinen asia.

Mervi Simoska

Puheenjohtaja

Mari Makkonen

Aluejohtaja

Etelä-Savon Liikunta ry