Lukijalta: Kylmää hikeä sähkölaskua avattaessa — Sähkön siirtomaksut kuriin kolmella tavalla

Professori Jarmo Partanen luovutti viime viikolla ministeri Kimmo Tiilikaiselle selvityksen sähkön siirtohintoja koskien. Viesti oli todella karu: nykyinen lainsäädäntö tulee nostamaan siirtohintoja entisestään. Näin vieläpä tilanteessa, jossa verottomat siirtohinnat ovat esimerkiksi Itä-Suomessa nousseet tällä vuosikymmenellä jo 30 prosenttia.

Asiassa puhutaan vähintään 150 miljoonan euron vuotuisesta lisätaakasta suomalaisille. Tämä on pääosin seurausta epäonnistuneesta sähkömarkkinalaista, jossa hyvien tavoitteiden hintalappua ei ole katsottu ilmeisesti lainkaan. Kirsikkana kakun päällä on joillain alueilla sähköverkkojen yksityistäminen ja ulkomailta tulevat osinkovaatimukset.

Tämä täysin kestämätön suunta voidaan kääntää vain kolmella eri keinolla.

Nykyinen laki edellyttää, että sähköyhtiöt toteuttavat toimitusvarmuutta kasvattavat investoinnit vuoteen 2028 mennessä. Tämän vuoksi yhtiöillä on meneillään 50 prosenttia aiempaa suuremmat investoinnit, joiden vaikutukset näkyvät sähkölaskullamme. Siksi toimitusvarmuutta koskevia määräaikoja tulee pidentää ja myös muiden kriteerien tarkastelu on tarpeen.

Asiassa puhutaan vähintään 150 miljoonan euron vuotuisesta lisätaakasta suomalaisille.

Verkkoyhtiöt ovat luonnollisia monopoleja. Tällaiset yhtiöt tulisi pitää julkisessa omistuksessa, mutta sähköyhtiöiden osalta maito on jo monin paikoin maassa. Hintojen sääntelyyn tulee siksi ottaa käyttöön uusia työkaluja.

Kaikille verkkoyhtiöille on määritettävä maksimisiirtomaksut, joiden määräytymistekijöiden tulee olla olennaisesti nykyistä tiukempia. Kuvaavaa on, että vuotuista hintojen nostoa on rajattu 15 prosenttiin aikana, jolloin inflaatio on 1,5 prosentin luokkaa.

Kolmanneksi tulee säätää verkkoyhtiöiden välinen tasausmaksu, jolla verkkoyhtiöiden välisiä hintaeroja voidaan keventää.

Nykyinen verkkoyhtiörakenne on seurausta vuosikymmenien aikana tehdyistä tai tekemättä jääneistä fuusioista. On kestämätöntä, että tämän vuoksi naapureiden välillä voi olla 50 prosentin ero siirtohinnoissa vain siksi, että sähköjohto tulee taloihin eri suunnista.

Matias Hilden
Ministerin erityisavustaja,
kansanedustajaehdokas (kesk.)
Puumala