Lukijalta: Kouluväkivallasta puhuttava sen oikealla nimellä

Koulukiusaamisen vaikutukset ovat jälleen näkyneet uutena surullisena tragediana Suomen historiassa. On yhteiskunnalle kestämätöntä, kuinka vuodesta toiseen osaa kiusaamistapauksista vähätellään.

Väkivalta on aina väärin tapahtuipa se koulussa, kotona tai kadulla kulkiessa ja olipa se henkistä tai fyysistä. Nyt on aika puhua kiusaamisesta sen oikealle nimellä – väkivaltana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusaamisen määrä on laskenut viime vuosina, mutta edelleen 25 prosenttia kyselyyn vastanneista on kokenut kiusaamista koulupolkunsa aikana.

THL:n kysely pureutui ensimmäistä kertaa myös koululaisten ja nuorten opiskelijoiden kokemaan fyysiseen väkivaltaan. Vastaajista 17 prosenttia on kokenut sen uhkaa vuoden aikana.

Sivistys-Suomessa kenenkään koulupolku ei saa murtua koulukiusaamisen takia. Riittävät resurssit sekä lasten että nuorten mielenterveyspalveluihin on löydyttävä. Jokainen prosentti kiusaamistilastoissa on liikaa.

Kouluväkivalta on äärimmäinen uhka sukupolvien terveydelle.

Olemme erityisen huolissamme henkisen väkivallan roolista koulumaailmassa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvat syrjintä ja haukkuminen eivät katso aikaa tai paikkaa. Lapset ovat koko peruskouluaikansa kasvun ja kehityksen kriittisessä vaiheessa, jolloin on erityisen helppo tehdä pysyvää vahinkoa ihmisen psyykelle.

Fyysisen kouluväkivallan puolella muodot ovat usein samoja, jotka aikuisten maailmassa ovat johtaneet aina lievistä törkeisiin pahoinpitelysyytteisiin ja lähestymiskieltojen langettamisiin. Lasten henkinen väkivalta voi olla kovaa ja jyrkkää, ja aikuisten maailmassa samankaltaisista tapahtumista saatettaisiin puhua esimerkiksi kunnianloukkauksina. Väkivallan seuraukset ovat kauaskantoisia.

Vaikka rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15-vuoden iässä, on jo sitä ennen tapahtuneista teoista uskallettava puhua kiusaamisen vakavuuden takia väkivaltana.

Kouluväkivalta on äärimmäinen uhka sukupolvien terveydelle. Vaieta ei voi myöskään korkeakouluissa tai työelämässä tapahtuvasta kiusaamisesta. Tälle kaikelle on tultava loppu.

Suvi Mäkeläinen
Puheenjohtaja
Keskustanuoret

Auli Piiparinen
Puheenjohtaja
Keskustaopiskelijat