Lukijalta: Raideinvestoinnin on perustuttava tutkittuun tietoon

Vihreät ottivat kantaa kirjoitukseemme (Itä-Savo 8.1) raideinvestoinneista. Meidän näkökulmamme, että miljardiluokan investointien tulee perustua selvitettyyn tietoon, ei jostain syystä vihreälle remmille kelvannut.

Kouvola—Porvoo-oikaisua on edistetty aluepoliittinen lobbaus edellä, jonka pohjaksi on vasta aloitettu päivitetyn faktatiedon keräämistä. Silti vihreät ovat jo lyöneet lukkoon kantansa. Mielestämme ensiksi on kaikki vaihtoehdot saatava pöydälle, laajat vaikutukset arvioitava, ja vasta tämän jälkeen voidaan tehdä päätös.

Savonlinnan kaupunki on myös mukana ko. lobbausjengissä, ja määritellyt omassa strategiassaan Kouvola—Porvoo-oikoradan edistämisen oman edunvalvontansa näkökulmasta tärkeäksi. Tämä siitäkin huolimatta, että Karjalan radalta Luumäeltä Kotkan kautta koukkaava itäinen rantarata toisi savonlinnalaisille ja koko Karjalan radan varren asukkaille hiukan suuremman aikasäästön.

Kuten vihreät toteavat, vuoden 2008 selvityksessä Kouvola—Porvoo-oikaisu todettiin hiukan kustannustehokkaimmaksi linjaukseksi. Siihen sen edut jäivätkin. Selvityksessä todetaan seuraavaa: ”Sen sijaan liikenneyhteyksien säilymisen ja parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytysten kannalta vaihtoehto Luumäki (itäinen rantarata) on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia avaava, koska se tarjoaa kokonaan uuden liikennemuodon myös Porvoon itäpuolella Kotka—Hamina-alueelle saakka.” Asiaa ei voisi selkeämmin ilmaista.

Vihreiltä jää näkemättä, että raideinvestoinnille on olemassa muitakin arvoja ja syitä, kuin matka-aikojen pudottaminen Helsinkiin. Se mikä on itäisen rantaratalinjauksen etu, on sen tuomat uudet mahdollisuudet yhdyskuntarakenteelle ja toisaalta raideyhteydellä Suomen suurimpaan vientisatamaan.

Toteutuessaan Kouvolan oikaisu nopeuttaa ehkä jo olemassa olevia yhteyksiä muutamalla kymmenellä minuutilla, mutta samalla uhkaa monien olemassa olevien ratayhteyksien kannattavuutta. Se mm. vähentää merkittävästi Lahden kautta kulkua ja näin ollen näivettää koko Päijät-Hämettä ja tekee vastikään tehdyt edelliset oikoratainvestoinnit turhiksi. Mm. tähän linjaus kaatui mitä ilmeisimmin edellisessä selvityksessä.

Toistan kantamme: raideinvestointeja ei voi tehdä sillä perusteella, mikä linjaus on saanut suurimman karvalakkilähetystön taakseen. Ensiksi on tehtävä päivitetty selvitys, sitten vaikutusarvioinnit ja vasta tämän jälkeen päätös, oli se sitten Kouvolan oikorata tai itäinen rantaratalinjaus. Kouvolan oikoradan osalta tehty sooloilu voi pahimmillaan johtaa siihen, että Itä-Suomi jää kokonaan ilman nopeampaa yhteyttä. Siitä ei hyödy kukaan.

Joona Mielonen
puoluehallituksen jäsen (vas.)
Kotka

Antti Astikainen
Kansanedustajaehdokas (vas.)
Savonlinna