Lukijalta: Realistinen populismi toimii, pölhöpopulismi ei

Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutus päättyi viime keväänä Savonlinnassa, ja kaikki savonlinnalaiset valtuutetut ja kansanedustajat vastustivat sitä. Kaikki myös kannattivat ja vaativat kompensaatiota menetetyille työpaikoille ja koulutuspaikoille.

Kun Itä-Suomen yliopiston hallituksen koulutuspaikkojen siirtopäätöksestä on kulunut jo reilut kaksi vuotta, luulisi, että kansanedustajat tietäisivät, ketkä päätöksen tekivät.

Kansanedustaja Heli Järvinen väittää Itä-Savon haastattelussa (I-S 1.9), että opettajankoulutuspaikkojen siirtäminen Savonlinnasta Joensuuhun johtuu maan hallituksen toimista, eli että maan hallitus eikä yliopiston hallitus olisi päättänyt opettajankoulutuspaikkojen siirtämisestä. Järvisen väite ei ole totta.

Opettajakoulutuksen siirtopäätöstä ei se löydy valtioneuvoston kevään 2016 päätöksistä.

Julkisen vallan, valtion ja kuntien päätösvalta perustuu lakiin. Valtioneuvoston, maan hallituksen valta määritellään perustuslaissa. Julkisella viranomaisella on toimivalta vain laissa tai perustuslaissa määrätyissä tehtävissä. Jos viranomainen tai luottamushenkilöelin käyttää valtaa tehtävässä, joka ei sille kuulu, elimen toiminta ei ole laillista.

Valtioneuvosto päätöksentekoelimenä tekee keskeisimmät päätökset niin sanotussa yleisistunnossa. Opettajakoulutuksen siirtopäätöstä ei se löydy valtioneuvoston kevään 2016 päätöksistä.

Kun Heli Järvinen väittää, että maan hallitus päätti opettajankoulutuksen siirrosta Joensuuhun, hän voisi kertoa lehden lukijoille, mistä valtioneuvoston pöytäkirjasta tämä päätös löytyy. Tosiasiassa hänen ei kannata etsiä päätöstä valtioneuvoston pöytäkirjoista, sillä päätös löytyy Itä-Suomen yliopiston hallituksen pöytäkirjasta.

Varmaankin monen muun savonlinnalaisen päättäjän tavoin olin yhteydessä yliopiston hallituksen jäseniin hallituksen siirtopäätöksestä.

Kuulin heiltä, että hallituksen päätös oli yksimielinen. Jo ennen päätöstä ja sen jälkeenkin erityisesti hallituksen puheenjohtaja sanoi haastatteluissa selvästi, että mikään, edes Juha Sipilän (kesk.) lupaus kahden miljoonan euron erityisrahoituksesta, ei muuttaisi yliopiston hallituksen kantaa asiaan.

Yliopiston hallituksessa on tunnettuja demareita, keskustalaisia ja punavihreitä. Eikö savonlinnalaisten aateveljien olisi pitänyt vaikuttaa heihin ennen päätöstä, joka oli niin sanotun osaoptimoinnin ruma kukkanen? Yliopisto säästi päätöksellä ehkä miljoona euroa, mutta Savonlinna ja Etelä-Savo menettivät kymmeniä miljoonia.

Yliopistolain muutos 2000-luvun lopulla lisäsi yliopistojen autonomiaa eli itsehallintoa. Vihreät istuivat maan hallituksessa, jonka esityksestä yliopistojen valtaa omiin asioihin lisättiin. Mutta kun yliopistot käyttävät niille annettua valtaa, vihreiden kansanedustajat vaativat, että maan hallituksen pitäisi vastoin lakia puuttua yliopistojen toimintaan.

Kun tieteen ja tutkimuksen riippumattomuutta pidetään tärkeänä, miten tähän sopii, että yliopistojen toimintaan kuitenkin haluttaisiin puuttua?

Realistinen populismi toimii. Pölhöpopulismi ei toimi.

Juha Kukkonen (ps. )
Kaupunginhallituksen jäsen
Savonlinna