Puheenvuoro: Kohti joustavaa sosiaaliturvaa

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi viikonloppuna ”Tulevaisuuden sosiaaliturva”- asiakirjan, joka antaa hyvät askelmerkit ensi vaalikauden keskeiseen uudistukseen.

Monista asioista ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole niin suurta yksimielisyyttä, kuin siitä, että sosiaaliturva tulee uudistaa.

Perustuslaissa sanotaan, että julkisen vallan tulee turvata kansalaisten välttämätön toimeentulo, jotka eivät siihen itse pysty. Toimiva perusturva on tasa-arvoisen yhteiskunnan tukipilari. Se on meidän jokaisen yhteinen vakuutus elämän odottamattomien tilanteiden varalle.

Nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää on rakennettu pala palalta vuosikymmenien ajan. Tavoite on ollut hyvä, mutta malli ei palvele tarkoituksenmukaisella tavalla alkuperäistä tavoitetta. Siitä on tullut byrokraattinen, kankea ja monimutkainen jonka päällekkäisyydet ja sääntötulkinnat jättävät tukiin aukkoja sekä aiheuttavat sosiaaliturvan alikäyttöä. Sosiaaliturvaa tulee yksinkertaistaa ja selkeyttää.

Tulevaisuuden sosiaaliturvan perusta tulee olla vastikkeellisuus ja syyperusteisuus. Näiden lisäksi sosiaaliturvan tulee olla yksilölähtöinen, vaikka turva huomioisikin esimerkiksi asumiskulujen osalta kotitalouden yhteisiä menoja.

Sosiaaliturvauudistuksen tulee vähentää kannustinloukkuja kannustaen työntekoon ja yrittäjyyteen. Vain työllisyyden kasvun kautta voidaan pitää kiinni hyvinvointipalveluiden kestävästä rahoituksesta, joka turvaa suomalaisten hyvinvoinnin. Työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen tulee olla nykyistä joustavampaa. Lyhytkestoisen työn vastaanottamisen tulee olla kannattavampaa työttömyyden sijaan.

Tärkeintä on, että järjestelmä kannustaa aktiivisuuteen, passiivisuuden sijaan. On syytä välttää jyrkkää jakoa työkykyisiin ja työkyvyttömiin. Työkyky voi olla alentunut, mutta tästä huolimatta jokaisella on jotain annettavaa ja jokaista on kannustettava osallistumaan. Tavoitteena pitää olla, että mahdollisimman moni pidetään kiinni työmarkkinoilla.

Kaikkein vaikeimmin työllistyvien kohdallakin on parempi, että ihminen osallistuu edes jonkun verran johonkin toimintaan kuin ettei osallistu lainkaan. Vaikeinten työllistyvien palveluja ja tukimuotoja on edelleen kehitettävä. On selvää, että osallistumisvelvoitetta on mitoitettava yksilöllisesti niiden osalta, joiden työttömyys on pitkittynyt tai työkyky on laskenut.
 
Byrokratian purku on asiakkaan näkökulmasta helpottavaa. Vaikka tukien lähtötasot säilyisivät suunnilleen nykyisellä tasolla, lisäisi tuen ja turvan joustavan sovittelun helpottaminen mallin kustannuksia. Työllisyyden parantuessa vastaavasti sosiaali- ja terveyspuolen menot laskisivat.

Tästä huolimatta paine kustannusten nousulle voi olla ilmeinen. Uudistuksen kustannuksia voidaan hillitä eri keinoilla. Tärkeää kuitenkin on, ettei lyhytaikaisen työn vastaanottaminen aiheuta toimeentulon katkoksia.

Sosiaaliturvauudistuksen keskeinen tavoite tulee olla työllisyyden nostamisen ohella ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Kaj Turunen
kansanedustaja (kok.)
Savonlinna