Lukijalta: Työllistyminen pitää nuoret mukana yhteiskunnassa

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma yhteiskunnassamme. Sen lisäksi, että se tulee yhteiskunnalle kalliiksi, on se jokaiselle syrjäytyneelle nuorelle itselleen tragedia. On todellinen haaste, että saamme ihan kaikki nuoret koulutettua työelämään ja pidettyä ylipäänsä yhteiskunnassa mukana. Huolestuttavaa on myös, että samaan aikaan Suomen huoltosuhde heikkenee ja sosiaali- ja terveysmenot kasvavat. Tarve osaaville työntekijöille kasvaa siis koko ajan. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja meidän jokaisen kansalaisen velvollisuus on pitää kaikki nuoret mukana.

Onneksi tällä hallituskaudella syrjäytymiskehitys on kuitenkin saatu kääntymään laskuun. Tuoreen virkamiesraportin mukaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on merkittävästi vähentynyt. Jopa 22 000 nuorta on päässyt työn tai opiskelun syrjään kiinni. Syynä hyvään käänteeseen ovat olleet vahva työllisyyden kasvu sekä nuoriin kohdennetut toimet. Hallitus on muun muassa vakiinnuttanut nuorten ohjauspalveluita tuottavien Ohjaamoiden rahoituksen.

Vahva työllisyys on edellytys sille, että hyvä kehitys jatkuu. Tärkein toimi syrjäytymisen ehkäisemiseksi on pitää huolta siitä, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja että näille paikoille löytyy myös osaavia tekijöitä. Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleminen on tutkitusti yhteydessä erilaisiin psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Haasteena syrjäytymisen ehkäisyssä on myös se, miten pystymme rakentamaan nuorille ihmisille positiivisen näkymän tulevaisuudesta. Suomessa kaikilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja toteuttaa unelmiaan.

Työllisyystavoitteisiin ei päästä ilman koulutusta, osaamista ja työpaikkoja. Suomen on pienenä maana kannettava erityinen vastuu siitä, että ihmiset kouluttautuvat ja hankkivat tiedot ja taidot työelämässä pärjätäkseen. On varmistettava, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Se on tänä päivänä entistä useammin edellytys työllistymiselle.

Työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta ruokkiva politiikka on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Jokaisen lapsen ja nuoren on voitava tuntea olevansa merkityksellinen. On voitava tuntea yhteenkuuluvuutta ja saada kokemuksia onnistumisesta. Juuri näitä positiivisia näkymiä tulevaisuudesta voimme luoda koulutukseen ja työllisyyteen panostamalla.

Kaj Turunen
Kansanedustaja (kok.)
Savonlinna

Luetuimmat