Kokoomuksen Sanna Halttunen Lukijalta-palstalla: Kiteellä on löydyttävä rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla sekä maltillista riskinottovalmiutta tehdä asioita toisin

Kiteellä vallitsee nyt taloudellisesti täysin eri tilanne kuin vielä joitain vuosia sitten. Kaupungin taseessa on tällä hetkellä pitkälti toistakymmentä miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää. Siksi nyt on hyvät mahdollisuudet satsata kaupungin elinvoimaan ja paikkakunnan houkuttelevuuteen.

Kiteen kaupungin uuden kaupunkistrategian pääteemoissa, tavoitteissa ja mittareissa näkyy vahva tahtotila saada Kiteellä aikaiseksi myönteistä kehitystä ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Oman tulkintani mukaan uusi kaupunkistrategia korostaa selkeää tavoiteasetantaa, tekojen vaikuttavuutta sekä alueemme ihmisiä ja yhteisöllisyyttä vahvana voimavarana.

Kaupunkistrategian pääteemoina korostuvat elinvoima, hyvinvointi, elinympäristö ja yhdessä tekeminen – kaikki mielestäni tärkeitä painotuksia kehittää Kiteetä kuluvalla strategiakaudella.

Näyttää siltä, että tärkeisiin, elinvoimaa lisääviin asioihin ollaan nyt myös valmiita satsaamaan taloudellisesti.

Seuraavaksi tarvitaan konkreettisia ja vaikuttavia toimia kaupungin elinvoiman puolesta.

Kiteellä vallitsee nyt taloudellisesti täysin eri tilanne kuin vielä joitain vuosia sitten.

Kaupungin taseessa on tällä hetkellä pitkälti toistakymmentä miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää.

Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet satsata kaupungin elinvoimaan ja paikkakunnan houkuttelevuuteen.

Paikkakunnan houkuttelevuutta voidaan parantaa tärkeitä palveluita ylläpitämällä ja kehittämällä, maankäyttöön ja kaavoitukseen satsaamalla, viihtyisästä asuinympäristöstä huolehtimalla, monipuolista tonttitarjontaa lisäämällä, kaupunkikeskustan ilmettä kohentamalla, hyvinvointia edistämällä sekä tasokkaista sivistys- ja vapaa-ajan palveluista huolehtimalla.

On tärkeää kuunnella kuntalaisten toiveita sekä huolehtia ylipäätään kuntalaisten sujuvasta arjesta.

Valtuustokauden yksi tärkeimmistä tavoitteista Kiteellä on elinkeinojen kehittäminen.

Tämän valtuustokauden yksi tärkeimmistä tavoitteista Kiteellä on elinkeinojen kehittäminen ja paikkakunnan työttömyyden pienentäminen.

On löydyttävä rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla sekä maltillista riskinottovalmiutta tehdä asioita toisin ja kehittää aivan uutta.

Näin pystymme pidemmällä tähtäimellä hillitsemään myös meitä kurittavaa muuttotappiota.

Uudet työpaikat ovat jo pidemmän aikaa syntyneet Suomessa pääasiassa pieniin yrityksiin.

Yrittäjien toiveita kannattaa kuunnella herkällä korvalla, sillä yrittäjät luovat yritystensä kautta paikkakunnalle työpaikkoja ja vaikuttavat suoraan paikkakunnan elinvoimaan.

Yrittäjät huomioiva kunta luo työtä ja hyvinvointia. Yrittäjämyönteisillä päätöksillä voimme vaikuttaa myönteisesti Kiteellä toimivien yritysten arkeen ja edesauttaa työpaikkojen luomista omalle paikkakunnalle.

Yrittäjien toimintaedellytyksiin vaikuttavien päätösten yrittäjävaikutukset tulisikin ottaa aina huomioon kunnan päätöksenteossa.

Kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet tukevat vaikuttavan elinkeinopolitiikan toteuttamista.

Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta, innovatiivisuutta ja tahtotilaa tehdä oikeat ratkaisut Kiteen elinvoiman lisäämiseksi.

Sanna Halttunen
Yrittäjä
Kaupunginvaltuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen (kok.)
Kitee