Lukijalta: Rehellisyyttä Savonlinnan taloudenhoitoon

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestön syyskokous esittää huolensa kaupungin talouden tilanteesta ja erityisesti joidenkin valtuutettujen ja ryhmien johtopäätöksistä talouden korjaamiseksi.

Kaupungin talouskehitykseen vaikuttaa merkittävästi sosiaali- ja terveysmenojen kasvu mm. ikärakenteen takia. Yleisesti on kuitenkin hyväksytty se, että Sosterin tuottamat palvelut halutaan säilyttää laadukkaina omalla alueella.

Tämä linjaus edellyttää päättäjiltä rohkeutta myös verotuksen kautta huolehtia riittävästä tulorahoituksesta. Valitettavasti joissakin valtuustoryhmissä on ollut halua ”panna pää pensaaseen” silloin, kun vastuuta pitäisi kantaa.

Monet valtuutetut ovat esittäneet myös todella epärealistisia keinoja kasvavien sote-menojen kattamiseksi. Erityisesti sivistystoimen ja sen palvelurakenteeseen kyläkoulujen osalta on kohdistunut käsittämätöntä painetta. Tosiasia kuitenkin on, että muutaman sadantuhannen säästöillä ei kateta miljoonien kuluja.

Keskustan kunnallisjärjestö toivoo, että suhteellisuuden-taju palaisi ja koko kaupungin kehittämiselle annettaisiin vihdoinkin työrauha.

Keskustan kunnallisjärjestö toivoo, että suhteellisuudentaju palaisi ja koko kaupungin kehittämiselle annettaisiin vihdoinkin työrauha. Eri puolella kaupunkia, esim. Oravissa, on etenemässä merkittäviä investointeja ja kaupungin on osoitettava näille laajasti täysi tukensa, myös nykypalveluiden säilyttämisenä.

Keskustan mielestä Sosterin ja kaupungin tulee pikaisesti tehdä merkittävä palvelurakenneuudistus vanhustenhoidossa. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi on kiireesti luotava vanhusten asumisyksikkö/yksiköitä, joissa palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja samalla vastata vanhusten yksinäisyydestä johtuvaan haasteeseen.

Nämä yksiköt tulee toteuttaa Sosterin toimesta ja tätä kautta saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Hannu Karvinen
Puheenjohtaja
Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö