Lukijalta: Jätevesiremonteissa yhä työtä — Jatkossa kysymys on siitä, millä aikataululla saneeraus tehdään

Oikaisen Itä-Savon lukijoiden lyhyissä 7.11.2019 julkaistun nimimerkin ”Vieläkö resurssipula” kirjoitukseen sisältyvää kohtaa jätevesisaneerausvelvoitteen koskemisesta vain muutamaa sataa kiinteistöä. Savonlinnassa on kymmenisen tuhatta viemäriverkon ulkopuolista kiinteistöä, joista noin 7 000 kiinteistön osalta ympäristönsuojelupalveluilla ei ole tietoa jätevesijärjestelmän tilasta. Näitä käymme selvittämään syksyn ja talven aikana.

Asiakaskontakteja meillä on ollut tänä vuonna parisen tuhatta, joista tiedämme, että saneeraustarvetta on vielä tuhansilla kiinteistöillä — osin myös niillä kantovesipaikoilla, joilla ei täyty alueen kaavassa, rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä annetut suojaetäisyysvaatimukset. Saneerausvelvoite voi laueta myös sen vuoksi, että jätevesiä pääsee vesistöön tai niistä on riski pohjavedelle.

Kun määräaika saneerauksen toteuttamiselle on päättynyt, niin jatkossa kysymys on siitä, millä aikataululla saneeraus tehdään. Viimeistään se on tehtävä siinä yhteydessä, kun kiinteistöllä on rakennuslupaa tai toimenpidelupaa vaativa hanke. Soveltamisohjeen muuttamien ei merkittävästi vähentänyt työmääräämme, mutta siirsi sitä tuleville vuosille.

Saneerausvelvoite perustuu lainsäädäntöön, jota arvostelin ympäri Suomea sanomalehdissä julkaistussa STT:n haastattelussa viime viikolla. Valtakunnan päättäjät ovat laatineet sellaisen lain, jota käytännössä vain tunnolliset ihmiset noudattavat. Kaikkia ei saada hoitamaan asiaa, vaikka kuinka kiinteistö on rannalla tai pohjavesialueella. Kunnissa pitäisi olla resursseja moninkertainen määrä, jotta olisi saatu ajoissa hommiin ne, joiden kiinteistöä saneeraus koskee.

Todettakoon, että kiinteistöjen jätevesiasiat ovat vain osa ympäristönsuojelupalvelujen tehtäväkenttää. Merkittävämpiä tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupa- sekä rekisteröintivelvollisten toimintojen luvittaminen ja niiden lakisääteinen valvonta. Nämä eivät yleensä ylitä median uutiskynnystä. Julkisuudessa näkymätöntä, mutta kaupungin kannalta tärkeitä tehtäviä ovat myös uuden yritystoiminnan hankkimiseen liittyvien ympäristöasioiden selvittäminen.

Meidän tehtäviimme kuuluu kuntalaisten kannalta ikäviä asioita, joista meitä lyödään säälimättä: on pantava toimeen viemäriverkkoon liittymiset, jätteen kuljetukseen kuulumiset ja roskatun ympäristön siivoamiset, on selvitettävä ympäristörikosepäilyt, ojituskiistat ja ympäristöön liittyvät naapuruusriidat, on seurattava vesistöjen tilaa ja velvoitetarkkailuja, on hoidettava vesistöjen kunnostushankkeita ja suojelukohteita, on valvottava leirintäalueita ja maastoliikennettä, on harjoitettava omalta osamme ympäristökasvatusta, on edistettävä luonnon virkistyskäyttöä.

Kaikkiin lakisääteisiinkään tehtäviin eivät rahkeemme riitä. Pidän toivottavana, että mahdollisimman moni tulisi tutustumaan työhömme.

Matti Rautiainen

ympäristöpäällikkö

Savonlinnan kaupunki