Lukijalta: Savonlinnalla on tulevaisuutta

Savonlinnasta on viime aikoina kerrottu ja kirjoitettu useampia negatiivisia juttuja (esim. HS 22.4). On niissä jutuissa perusteita, mutta on tilanteella myös toinen puoli. Eikä negatiivisia asioita kannata vastaväittämällä koettaa kääntää positiivisiksi, vaan on tehtävä oikeita toimenpiteitä, joilla kehityssuunta käännetään.

Savonlinnan seutu on mielikuvallisesti ja toiminnallisesti saatavissa Lapin tasoiseksi matkailubrändiksi, kun oikein markkinoimme Saimaata ja Savonlinnan sijaintia Saimaan keskellä.

Saimaa jo on tunnustettu merkittäväksi brändiksi, joten on helppoa markkinoida meidän matkailullisia vahvuuksiamme. Ja merkittävänä lisänä ovat aidossa eksoottisessa linnamiljöössä pidettävät Oopperajuhlat, jotka vahvistavat olennaisesti Savonlinna-brändiä.


Maakuntaliitto on pyrkinyt viime vuosina auttamaan Savonlinnan seutua osallistumalla moniin seudun mahdollisuuksia kehittäviin hankkeisiin. Totta kai maakuntaliiton on noudatettava tasapuolisuutta maakunnan eri osien kehittämistä tukiessaan, mutta kun lasketaan eri mittareilla sitä, miten tuen tulisi jakautua, niin voimme olla tyytyväisiä siihen tukeen, joka meille on tullut. Uskon, että tämä tuki jatkuu.

Maakuntaliitto on käynnistämässä nyt maakunnallisen koulutusstrategian tekemistä ja siinä merkittävässä asemassa tulee olemaan ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää, että koulutus suuntautuu erityisesti niille aloille, joilla täällä on tarjottavissa työpaikkoja. Kun koulutuksen tarjonta ja yritysten työpaikat kohtaavat, se mahdollistaa parhaiten sen, että nuoret pysyvät seutukunnalla. Väestörakenteen vinoutuminen on korjattavissa pitemmän päälle vain siten, että nuoret työllistyvät täällä.

Meidän on selvitettävä tarkoin, mitä täällä toimivat yritykset tarvitsevat kehittyäkseen ja kasvaakseen. Tällaisista onnistuneista toimintamalleista on saatavissa kokemuksia opiksi otettavaksi. Kun yrityksillä on vahva usko siihen, että yhdessä toimimalla saadaan aikaan aito tekemisen meininki, niin keskinäinen luottamus sekä usko yhdessä valittuihin strategioihin tuottaa parhaiten tulosta. On toimittava järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti valittua strategiaa noudattaen.

Tulevaisuutta vahvistettaessa pitää osata arvostaa sellaista, jolla on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Menestystarinoita syntyy uusista ideoista, joita on osattava ja uskallettava tukea riittävästi. Menestystarinat syntyvät monesti pitkäjännitteisellä työllä yksittäisten henkilöiden saamista ideoista.

Itse olen kokoamassa lähiaikoina yrittäjiä ja yritysjohtajia yhteiseen palaveriin, jossa käydään läpi niitä toimenpiteitä, joita yritykset haluavat ja tarvitsevat. Yhteisten palaverien avulla voimme löytää ne strategiset linjaukset, joihin yhteisesti voimme sitoutua. On tarpeen mennä eteenpäin ”rinta rottingilla” suunniteltuun tulevaisuuteen uskoen.

Jarkko Wuorinen
Yrittäjä
Maakuntahallituksen puheenjohtaja