Lukijalta: Äidinkielen ja kirjallisuuden tunteja liian vähän

Viime aikoina on ollut ilahduttavan vireää keskustelua lukemisesta sekä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta. Olen luokanopettaja Kai-Ari Lundellin (HS Mielipide 2.1.) kanssa aivan samaa mieltä: nykyiset äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärät eivät riitä oppiaineen moninaisten sisältöjen opiskeluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Erityisesti koko oppimisen perustaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen, opiskelulle jää aivan liian vähän aikaa.

Erityisesti oppiaineen jälkimmäinen osa, kirjallisuus, on jäänyt kaikilla koulutasoilla lapsipuolen asemaan. Kuitenkin lasten ja nuorten vähentynyt lukuharrastus huolestuttaa laajasti. Erityisesti peruskoulussa pitäisi olla aikaa perinteisille lukutunneille. Nyt lukeminen jää lähinnä kotityöksi. Voitaisiinko liikuntatunneillakin vain kertoa, miten juostaan, ja itse juokseminen annettaisiin kotitehtäväksi?

Itse kannatan äidinkielen ja kirjallisuuden jakamista kahdeksi oppiaineeksi esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin tapaan. Niin on mm. Virossa ja monessa Keski-Euroopan maassa. Oppiaineiden sisällöistä ja painotuksista voidaan sitten keskustella. Olennaista on joka tapauksessa se, että äidinkieli ja kirjallisuus tarvitsee ehdottomasti lisää aikaa opiskelulle kaikilla kouluasteilla.

Sari Hyytiäinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Kouvola

Uusimmat uutiset