Lukijalta: Köyhyys syrjäyttää ja uhkaa yhteiskuntarauhaa

Yli 900 000 suomalaisista elää köyhyys- ja syrjäytymisriskin alaisena. Köyhien lasten ja lapsiperheitten osuus pienituloisten joukossa on vuosittain kasvanut. Tänä vuonna se tarkoittaa 110 000 lasta.

Lapsena koetulla köyhyydellä on pitkäaikaiset ja vakavat seuraukset. Köyhyys syrjäyttää, köyhyys sairastuttaa ja sairaus köyhdyttää, köyhyys on riski terveydelle ja hyvinvoinnille. Se altistaa päihteille ja mielenterveysongelmille. Köyhyys on portti ylivelkaantumiseen ja asunnottomuuteen.

Se on kokonaisvaltainen kokemus, joka kuluttaa ihmisen voimavaroja ja musertaa. Köyhyys ei ole vain rahan puutetta, enemminkin se on kokemus yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisesta. Osattomuus luo hyvän kasvualustan erilaisten protesti- ja ääriliikkeiden syntymiselle.

Tutkijat ovat huolestuneet syrjäytymisvaarassa olevista pojista. Poikien asema koulutuksessa ja työn saannissa on tyttöjen asemaa heikompi mm. eri tahtiin tapahtuvan kypsymisen johdosta. Oppivelvollisuus päättyy poikien osalta liian aikaisin ja pojat jäävät syrjään toisen asteen opinnoista.

Yhteiskunnassa esiintyvä eriarvoisuus, ihmisten väliset ristiriidat ja toivottomuus ovat todellinen vaara yhteiskuntarauhalle. Se on hyvä alustaa kiihkomielisille ääriliikkeille ja rikollisen toiminnan syntymiselle. Vääryyden kokemus, epätoivo ja näköalattomuus johtavat helposti äärimmäisiin tekoihin ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Lapsilisien leikkaukset, sosiaalietuuksien indeksijäädytykset, varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja työelämän heikennykset kohdistuvat kaikki pienituloisiin perheisiin. Ne ovat vääriä säästökohteita.

Tarvitsemme köyhyyspolitiikkaa ja tasa-arvoa. Me vaadimme, että eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen tulee olla hallituksen politiikan painopiste. Varhaiskasvatuksen rajaaminen on poistettava. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus oppimiseen ja kasvun tukemiseen vanhempien elämäntilanteesta riippumatta.

Perusturvaa on yksinkertaistettava ja kehitettävä siten, että se huomioi paremmin työelämän pirstaleisuuden. Lapsilisien leikkaukset on peruttava ja sosiaalietuuksien indeksijäädytykset on poistettava. Oppivelvollisuusikä on nostettava 18 vuoteen ja taattava kaikille mahdollisuus suorittaa tosien asteen opinnot perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Meillä ei ole varaa hukata yhdenkään ihmisen, ei nuoren eikä vanhan, kykyjä ja panosta toimia yhteisen hyvän parhaaksi omine voimavaroineen!

Sari Melkko
Puheenjohtaja

Tarja Seppälä
Hallituksen jäsen

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry

Uusimmat uutiset