Lukijalta: Vastaus Matti Lundeniukselle

Vastaus Itä-Savo-lehden Matti Lundeniuksen Lukijalta kirjeeseen 26.1. ”Nätkin koulun kohtalosta on tullut epätietoa aiheuttanut kallis sotku”.

Sivistyslautakunnan kokouksen 17.1.2019 § 7 virkamiesvalmistelu ja vs. sivistystoimenjohtajan esitys perustui kaupunginvaltuuston päätöksiin: 3.9.2018 § 60 Sivistystoimen suunnitelma koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkosta valtuustokaudelle 2017-21: ”Nätkin koulu jatkaa toimintaansa. Pienryhmät 1.—2. ja 3.—4. jatkavat Nätkin koululla.

Nykyistä kiinteistöä ei remontoida, vaan varaudutaan vuokraamaan suurelementtikoulu 5—10 vuokrasopimuksella, mikäli nykyisissä tiloissa ei voida jatkaa. Tilasuunnitelman tavoitteena on, että koulun nykyinen liikuntasali ja teknisentyöntilat jäisivät käyttöön. Vuokrattavaan elementtirakennukseen tulisivat muut tarvittavat opetustilat.”

17.12.2018 §109 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019—22: ”300 000 euron määräraha varataan Nätkin kouluhanketta varten.”

Tuija Kauppinen
vs. sivistystoimenjohtaja

Uusimmat uutiset