Lukijalta: Ympäristön muutos ja puuston lisäys

Heikki Hyvönen aloitti vastineensa minulle tässä lehdessä (6.8.) kertomalla perätöntä tietoa. Hän väitti minun esittäneen vuosikymmeniä sitten Suomen havumetsien tuhoutuvan. Niin en ole esittänyt, vaan että ne vaurioituvat, ellei tehdä tarpeellisia muutoksia. Ne ovat kaksi eri asiaa. Hyvönen väitti myös nykymetsänhoidon avohakkuineen lisänneen puustojen kasvua. Sitä sietää tarkastella lähemmin.

Kolmannen inventoinnin mukaan metsien vuotuinen kasvu oli 1950- luvun alussa noin 55 miljoonaa kuutiometriä eli hehtaaria kohti 2,5 kuutiota. Sen jälkeen metsäpinta-ala on jonkin verran lisääntynyt ollen nykyisin noin 23 milj. hehtaaria. Kasvu on todellakin kohonnut.

Se oli vuonna 2015 noin 110 miljoonaa kuutiometriä. On aiheellista kysyä, mistä lisäys on syntynyt. Avohakkuita ja taimikoita on tullut paljon lisää, mutta ympäristössä on tapahtunut myös suuria muutoksia.

Ilmasto on 35 vuoden aikana lämmennyt niin paljon, että olemme ikään kuin siirtyneet lähes 300 kilometriä etelämmäksi.

Ilmasto on 35 vuoden aikana lämmennyt niin paljon, että olemme ikään kuin siirtyneet lähes 300 kilometriä etelämmäksi. Typpeä on levitetty saasteina ja lannoitteina useita lannoituskertoja vastaava määrä. Hiilidioksidin pitoisuus on noussut noin kolmanneksen. Sillä on myös voimakas lannoittava vaikutus.

Nämä ympäristön muutokset ilman puustovaurioita tekisivät enemmän lisäystä kuin on tapahtunut. Lisäys ei jatku ikuisesti, vaan kääntyy laskuun puiden vaurioituessa lisää. Mittaustiedot kertovat vauhdin jo hiipuneen.

Puustoja on koko maassa avohakkuulla ja istutuksella paljon nuorennettu. Jos tarkastellaan muutaman Etelä-Suomen metsäkeskuksen alueita, käy ilmi, että aukeiden alojen ja alle 40-vuotisten puustojen osuus on vuodesta 1973 vuoteen 2010 noussut yli kolmanneksen. Ilman ympäristön muutosta ne eivät olisi voineet lisätä kasvua.

Ammattilaiset, kuten Heikki Hyvönen, mieluusti kehuvat, että lisäykset ovat harjoitetun metsänkäsittelyn ansiota. Niiden hyväksi näyttää jäävän kuitenkin vain soiden ojituksen ja lannoituksen lisäykset. Niillä on samalla aiheutettu suunnatonta ympäristön ilman ja vesien tuhoa.

Erkki Lähde
Metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori