Lukijalta: Jonne Tynkkyselle säästöistä ja toteutuksesta

Valtuutettu Jonne Tynkkynen kirjoitti kaupungin henkilöstösäästöistä ja niiden toteutustavasta. Vuosina 2013–2017 kaupungin henkilöstöä on vähennetty noin 170 ja näin kaupungin talous saatiin hyvin nopeasti tasapainoon. Säästöjen vaikutus nettona on noin 7 miljoonaa euroa.

Tämä henkilöstön vähentäminen on nimenomaisesti kaupungin henkilöstön ansiota ja osoittaa, miten ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö meillä on toisin kuin Jonne Tynkkynen, joka vähätteli henkilöstön motivaatiota. Henkilöstö on jo käynyt läpi prosesseja tuottavuuden kehittämismallin avulla.

Vaikka henkilöstön vähentäminen on vaatinut paljon henkilöstöltämme niin henkilöstömme hyvä sitoutuminen näkyy Keva:n viime syksynä teettämän henkilöstön hyvissä työhyvinvointikyselyn tuloksissa. Tulokset ovat selvästi kuntien keskiarvoa paremmat ja edelleen parantuneet kaksi vuotta sitten tehtyyn kyselyyn verrattuna. Myös kaupunginjohdon niissä saama palaute on kuntien keskiarvoa parempi ja myös se on parantunut edellisestä kyselystä.

Savonlinnan kaupungin menot vertailukaupunkeihin nähden ovat pääsääntöisesti selvästi alle valtakunnan keskiarvon. Sosiaali- ja terveystoimen sekä peruskoulun ja varhaiskasvatuksen menot ovat suuremmat kuin vertailukaupungeissa. Esimerkiksi hallinnon menot ovat peräti puolet siitä mitä vertailukaupungeissa.

Merkittäviä lisähenkilöstösäästöjä voitaisiin tehdä, jos palveluverkkoa karsittaisiin, koska vertailukaupunkeihin nähden niissä meillä on selvästi tehottomuutta ja kalliita yksikkökustannuksia. Suurin tehottomuus on siinä, että meillä on liian laaja kouluverkko kun oppilasmäärät vähenevät lähivuosina sadoilla oppilailla.

Nyt meillä on kalleimman koulun yksikkökustannus yli 16 000 euroa oppilas ja halvimman 6 400 euroa oppilas. Kalleimmassa meillä on yli 55 neliötä oppilasta kohden. Kaupunginvaltuusto päättikin vuoden 2017 syksyllä, että kouluverkkoa sopeutetaan vähenevään oppilasmäärään siten, että kouluverkosta saadaan säästöä noin 1,5 miljoonan euroa.

Syksyllä sivistystoimen virkamiesten tekemän hyvän valmistelun jälkeen esitystä ei kuitenkaan hyväksytty, vaan valtuusto päättikin, että kouluverkkoa ei supisteta.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen arvosteli tuolloin julkisuuden kautta toimialansa virkamiesten esityksiä ja niiden oikeellisuutta hyvin voimakkaasti, jollaista mallia henkilöstöjohtamisessa en pidä kovin hyvänä.

Viime vuonna henkilöstö valmisteli yhteensä vielä 49 henkilötyövuoden vähentämisen kaupungin henkilöstöstä seuraavan neljän vuoden aikana. Mielestäni tämä on hyvä suoritus ja osoittaa, miten hyvin henkilöstö on sitoutunut toiminnan tehostamiseen.

Tämän lisäksi valtuusto päätti, että tehdään vielä 1,5 miljoonan euron henkilöstösäästö jo vuodesta 2020 lukien, jonka toteuttaminen ilman palveluverkon karsintaa on erittäin vaikeaa. Mielestäni tämän esityksen teossa olisi pitänyt antaa henkilöstöllemme vapaat kädet tehdä esityksiä tehostamis- ja priorisointikohteista, eikä lukkiuttaa niitä ainoastaan henkilöstömenoihin kuten Jonne Tynkkynen oli päätöksellään lukkiuttamassa.

Janne Laine
Kaupunginjohtaja
Savonlinna

Uusimmat uutiset

Kommentoidut