Lukijalta: Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus ovat avainasioita Etelä-Savolle

Etelä-Savolle monipaikkaisuus ja paikkariippumaton työ ovat avainasioita. Maakunnassa on vuoden 2019 tilastojen mukaan noin 50 100 vapaa-ajan asuntoa. Luonnonvarakeskus on arvioinut kausiväestön määräksi lähes 300 000 ihmistä – tuplaten vakituinen asukaslukumme.

Koronakevään kokemusten vahvistamina osa siirtyy kokoaikaisesti etätyöhön ja osa tekee muutamia päiviä viikosta esimerkiksi mökiltään. Nämä ihmiset tuovat alueen yrityksille tuloja ja luovat uutta työtä. Kyse on merkittävästä aluetalouden kasvupotentiaalista ja elinvoimalisästä. Monipaikkaisuudessa on lisäksi kysymys ihmisten omista valinnoista, halusta asua väljemmin, lähellä omia läheisiä ja luontoa. Tämä luo myös maaseudulle elinvoimaa.

Keskeistä etätyön edistämisessä ovat toimivat tietoliikenneyhteydet ja etätyöhön liittyvien palveluiden konseptointi. Tämä tarkoittaa vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien kehittämistä. Tämän takia tarvitsemme kiinteiden yhteyksien edistämistä sekä mobiiliverkon tukiasemien kuiduttamista.

Etelä-Savossa on järkevää yhteistyötä menossa jo tällä hetkellä, kun Järvi-Suomen Energian säävarmojen verkkojen yhteydessä rakennetaan valokuituverkkoa. Etelä-Savon maakuntaliitto julkaisi puolestaan heinäkuun alussa selvityksen maakunnan ja kuntakohtaisesta tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta. Vastaavaa tarkastelua vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteisesti muodostamasta asiakaspotentiaalista ei ole tehty muissa maakunnissa.

Nyt on aika rakentaa valokuidut ja mobiiliverkot kaikkien saataville. Nämä hankkeet ovat erinomaisia talouden kohentamiseksi, onhan elvytysvaroja ja muita talouden uudelleenrakentamisvaroja käytössä.

Kasvupotentiaalia on etätyötä tukevien, erilaisten kustannustehokkaiden yhteisöllisten työtilojen tarjoamisessa ympäri maakunnan. Osittain etätyötä voidaan tehdä vapaa-ajanasunnoilla, mutta rinnalle tarvitaan toimivia palveluita, kuten tulostus- tai videoneuvottelu mahdollisuuksia sekä hyvää työergonomiaa.

Monipaikkaisuuden edistämiseksi tarvitaan byrokratian purkamista kuntien sekä valtion toimesta. Rakentamiseen ja asumiseen liittyviä normeja ja lainsäädäntöä on sujuvoitettava edelleen. Kyse on kuntien toimintakäytännöistä. Kun kuntien rakennusjärjestykset tai voimassa oleva lainsäädäntö on ketterää, tästä hyötyy jokainen. Esimerkkinä se, että kuntien tekniset toimet tekevät yhteistyötä ja pystyvät mahdollisimman kattavasti käsittelemään rakennus- ja toimenpidelupia myös kesäaikaan.

Maaseudulle rakentaminen tarvitsee kannusteita, koska ei ole vaaraa, että sinne rakennettaisiin liikaa. Tavoite pitää olla käänteinen kakkosasuminen, ykkösasunto maakunnassa ja kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Meneillään oleva kesä on kotimaan matkailutoimijoille valtava mahdollisuus. Kehitetään yhdessä palvelukonseptit niin, että tulevina vuosina Järvi-Suomen ja Saimaan yksi tärkeimpiä elinvoiman edistäjiä on monipaikkaisuus ja kehittyvimpiä elinkeinoja on kestävä, monipuolinen matkailu.

Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeri (kesk)

Uusimmat uutiset

Kommentoidut