Lukijalta: Kuntia on kehitettävä kokonaisuuksina – Saimaa-ilmiö on hyvä vetoapua yhteistyölle

Noin vuosi sitten Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan alueella ilmestyvä Puruvesi-lehti uutisoi ”Ei mitään konkurssikuntia, vaan vahvuuksia kaupungille – Savonlinnan maaseututaajamiin tekeillä uudet kehittämissuunnitelmat”.

Samassa uutisessa todettiin, että nämä entiset kuntataajamat ovat vahvuuksia Savonlinnan kaupungille ja, että taajamien hyvinvoinnilla on vaikutusta koko kaupungin tilaan.

Samoin reilu vuosi sitten lausunnolla olleessa Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa todettiin, että kaavoituksessa on kyse kaupunkilaisten yhteisestä tulevaisuudesta ja siitä ympäristöstä, missä on hyvä asua, opiskella, tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa. Tähän voi lisätä myös yrittämisen ja elinkeinojen harjoittamisen.

Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) antavat uusia mahdollisuuksia Etelä-Savon tyyppisten maaseutukaupunkien ja kuntien kehittämiseen. Vanhojen VAT:n yhdyskuntarakenteen ”eheyttämistavoitteet” eivät enää pakota ohjaamaan kaikkea kehittämistä keskustaajamaan.

Uusissa VAT:ssa todetaan, että alueellisen kehityksen erot johtuvat yhä enemmän ei-aineellisista tekijöistä. Kaupunkiseudut ja maaseutumaiset alueet tarjoavat erilaisia ympäristöjä ja vetovoimatekijöitä elinkeinotoiminnalle ja asumiselle. Monipaikkainen asuminen yleistyy, ja tiiviimmät ja väljemmät alueet kytkeytyvät toisiinsa entistä vahvemmin.

Saimaa-ilmiö on tästä hyvä esimerkki, josta toivon mukaan ottavat mallia myös muut toimijat, vastakkainasettelun sijaan.

Maakunnan laskeva väestömäärä vaatii kaupunkien ja kuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Tällöin vetovoimatekijöitä haetaan laajemmalla näkökulmalla sekä entistä enemmän yhtenä maakuntana eikä vain yksittäisinä kuntina. Saimaa-ilmiö on tästä hyvä esimerkki, josta toivon mukaan ottavat mallia myös muut toimijat, vastakkainasettelun sijaan.

Tarjoamalla tasokkaat päiväkodit, koulut ja terveydenhuoltopalvelut kaikissa taajamissa, luodaan elinvoimainen verkostokaupunki, jonka kehitys ei ole vain kantakaupungin varassa.

Etelä-Savo on vähän kuin ilmastomuutos. Molemmissa on siirryttävä ahdistuneisuudesta ratkaisujen hakemiseen ja mahdollisuuksien näkemiseen. Ne eivät löydy nurkissa pyörimällä, vaan tulemalla yhteiselle avoimelle foorumille ja katsomalla eteenpäin.

Vesa Kallio

MTK-Etelä-Savo