Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö muistuttaa kannanotossaan: Taloutta on hoidettava realistisesti

Lapset ja vanhukset on siis tarkoitus alistaa sijaiskärsijöiksi, kun rohkeus ei riitä ikävien veropäätösten tekemiseen.

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestön syyskokouksen mielestä erityisesti Kokoomuksen ja SDP:n taholta esitetyt palveluverkon karsimisesitykset Savonlinnassa ovat huolestuttavia. Nämä puolueet näyttävät uskovan kaupungin talouden korjaantuvan vain muutamien kyläkoulujen lakkauttamisella.

Terveys- ja sosiaalimenojen kasvu edellyttää kaupungin talouden tasapainossa pitämiseksi veronkorotuksia ja kustannussäästöjä. Keskusta on vastuullisena puolueena ollut muun muassa tuloveron korottamisen kannalla. Kokoomus ja SDP puolestaan vastustivat valtuustossa sekä tuloveron että kiinteistöveron korottamista. Sosterin kasvaviin kuluihin nämä puolueet haluavat vastata sulkemalla Savonrannalla toimivan vanhainkoti Päivärinteen. Lapset ja vanhukset on siis tarkoitus alistaa sijaiskärsijöiksi, kun rohkeus ei riitä ikävien veropäätösten tekemiseen.

Kuntaliitoksilla haettiin leveämpiä hartioita palvelujen turvaamiseksi koko kaupungissa. Tehdyt henkilöstösäästöt ovat isolta osalta syntyneet kuntaliitosten ansiosta muun muassa hallintohenkilöstön osalta. Tutkimustiedolla ei ole todistettu kustannussäästöjen syntymistä palveluverkon karsimisen kautta. Päin vastoin: Kerimäen lukion lakkauttamisesta luvatut säästöt näkyvätkin budjettiesityksessä kasvavina lukiokustannuksina!

Keskusta haluaa kaupungin taloutta hoidettavan realistisesti. Näennäissäästöjen sijaan on huolehdittava tulopohjasta ja tehtävä oikeita säästöjä. Oikeat säästöt edellyttävät myös henkilöstösäästöjä.

SDP, joka paikallisesti on kunnostautunut maan hallituksen arvostelemisesta muun muassa OKL ratkaisun osalta, on innolla keskittämässä palveluja kotikaupungissa. Keskusta puolestaan pyrkii paikallisesti toimimaan siten, että se voisi entistä vahvemmin näkyä esimerkkinä myös valtakunnan politiikalle.

Hannu Karvinen
puheenjohtaja
Keskustan Savonlinnan
kunnallisjärjestö ry.

Uusimmat uutiset