Lukijalta: Kirkkojen, piispainkokousten ja kirkolliskokousten johdonmukaisuus horjahtelee

Eri kirkot ja piispat kieltäessään pappejaan vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja loukkaavat heidän ihmisarvoaan ja asemaansa yhdenvertaisina seurakunnan jäseninä. Velvollisuudet ovat samat, mutta oikeudet eivät.

Eri kirkot ja piispat kieltäessään pappejaan vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja loukkaavat heidän ihmisarvoaan ja asemaansa yhdenvertaisina seurakunnan jäseninä. Velvollisuudet ovat samat, mutta oikeudet eivät.

Mihin unohtui kirkolta tasa-arvo? Sehän on kirkon peruspilareita: ” ei ole juutalaista, eikä roomalaista...” Muistattehan tämän, sillä ihmisten tietoinen loukkaaminen näin on sangen epäkristillistä.

Rikkovatko kirkot lakia unohtamalla tasa-arvon velvoituksen? Onko nyt kanteen aika ja paikka? Kuka tai mikä sen tekisi?

Kirkko ei voi ensimmäisenä lähteä rikkomaan lakia eli laittomuuksien tielle. Tämän pitäisi olla itsestään selvä asia.

Toisten pappien pitäisi saada vihkiä, kun toiset eivät voi tai he saavat kieltäytyä siitä.

Aika ristiriitainen tilanne kaikkien osapuolten kannalta. Valinnanvapaus puuttuu. Soteen se on tulossa.

Kysytäänpä näinkin: Onko luvattomasti tapahtunut vihkiminen piispojen mielestä laillinen vai laiton teko?

Ja, jos se on laiton, mitä seuraamuksia siitä koituu papille ja vihityille?

Mihin unohtui kirkolta tasa-arvo?

Kirkkojen, piispainkokousten ja kirkolliskokousten johdonmukaisuus horjahtelee.

Eihän naispappeudellekaan löydy Raamatusta selviä puoltavia perusteita. Pikemminkin päinvastoin.

Tämä ei kuitenkaan estä naisia pääsemästä papiksi. Toisille sallitaan, toisilta kielletään.

Kaikki eivät halua elää vain avoparina, vaan toivovat kirkolta jonkinlaista siunausta aikomalleen liitolle. Pelkkä rukoileminen heidän liittonsa puolesta ei riitä.

Seurakunnan jäseninä he toivovat, ja siihen heillä on myös oikeus, odottaa kirkolta vastaantuloa ja vastuunkantamista.

Ateistit eivät toivo, eivätkä odotakaan mitään tällaista tai muitakaan palveluita kirkolta. He ovat niin sanotusti omillaan, mutta heitä ei sidokaan mikään mitenkään. Monikaan asia kun ei kuulu heidän aatemaailmaansa.

Siitä huolimatta ateisteillakin on ihmisarvonsa, eikä kukaan pysty sitä heiltä viemään.

Jos he haluavat pysytellä loitolla kirkosta ja Jumalasta, mitä meillä muilla on siihen sanomista.

Lopulta käy niin, että uskovat, ateistit, avoparit, samaa sukupuolta olevat parit ja me muut pannaan samaan puntariin punnittavaksi ja lopputulos on arvaamaton.

Ja, jos joku sen tietää, niin kertokoon minulle välittömästi.

Pakoileeko kirkko siis vastuutaan?

Ari Rajamo
Savonlinna