Lukijalta: Juha Kukkoselle — Ministeriö päättää koulutuspaikoista

Juha Kukkonen (ps.) syyttää (Itä-Savo 29.9.) minua valehtelusta ja pölhöpopulismista, kun väitän maan hallituksen olevan vastuussa opettajankoulutuspaikkojen siirrosta Savonlinnasta Joensuuhun. Aika kovia väitteitä etenkin, kun laki on puolellani.

Laki yliopistojen autonomiasta antaa yliopistoille mm. mahdollisuuden kerätä ulkopuolista rahaa. Yliopistoilla on myös mahdollisuus lakkauttaa koulutusta määrävuosien jälkeen. Jos se näin tekee, kuten Savonlinnassa nyt tapahtui, kyseisistä koulutuspaikoista ja niiden tulevaisuudesta päättää yksiselitteisesti opetusministeriö ja siten maan hallitus. Sillä ja vain sillä on valta päättää, mitä niille paikoille tapahtuu.

Yliopistolaki sanoo sanatarkasti näin:

"Opetusministeriö ja yliopisto sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Opetusministeriö myöntää yliopistoille rahoitusta tässä laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa. Opetusministeriö voi rahoitusta myöntäessään asettaa rahoituksen käyttämiselle ehtoja ja rajoituksia."

Täten ministeriö ohjaa koulutuksen toteuttamista kahdella tavalla: sekä päättämällä tutkinnonanto-oikeuksista, mutta myös niiden rahoituksesta. Näin sen pitää ollakin, tai muuten jokainen yliopisto kouluttaisi nuorisoamme miten huvittaa välittämättä siitä, minkä verran ammattilaisia kentällä tarvitaan. Nyt opetusministeriö eli viime kädessä maan hallitus päätti siirtää lakkautettavat opiskelijapaikat kokonaisuudessa Joensuuhun.

Samalla Kukkonen kysyy, mistä valtioneuvoston pöytäkirjasta päätös löytyy. No ei mistään, sillä ei niistä löydy ainutta muutakaan päätöstä maamme koulutuspaikoista. Hän sanoo myös olleensa yhteydessä yliopiston hallituksen jäseniin. Ihan kiva sinänsä, mutta yksikään heistä ei voi vaikuttaa opiskelijapaikkojen siirtoon muuten kuin sitä anomalla. Asia päätetään aina opetusministeriössä.

Juha Kukkonen, todentotta pölhöpopulismi ei koskaan toimi. Sen sijaan toivoisin kaikilta politiikassa mukana olevilta vastuuta tekemistään päätöksistä. Politiikassa joutuu aina välillä tekemään huonoja ja vääriäkin päätöksiä. Savonlinnan opettajankoulutuspaikkojen siirto Joensuuhun on eittämättä yksi niistä suurimmista tätä maakuntaa koskevista vääristä päätöksistä. Tässä kysymyksessä sinunkin kannattaisi ottaa nöyrästi peili käteesi, eikä syyttää meitä, jotka omana hallitusaikanamme onnistuimme säilyttämään hyvälaatuisen koulutuksen ja sen myötä sadat työpaikat Savonlinnassa.

Erityisen kurjaa on se, että paitsi että perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan hallitus hyväksyi paikkojen siirron, se myös söi lupauksensa kompensaatiorahoista alueelle. Siksi olen erityisen ilahtunut oman ryhmäni päätöksestä esittää tätä kompensaatiorahaa. Ilokseni voin kertoa aloitteen saaneen myönteisen vastaanoton myös sosiaalidemokraattien ja kristillisten parissa.

Heli Järvinen
kansanedustaja (vihr.)
Kerimäki

Uusimmat uutiset