Lukijalta: Tuulivoimalan lavat eivät ole vaarallista jätettä

Jaakko Ojaniemi kirjoitti mielipidekirjoituksessaan käytettyjen tuulivoimaloiden lapojen luomasta jäteongelmasta. Kirjoituksessaan hän käyttää käytettyjen lapojen muodostamasta jätteestä nimitystä ongelmajäte, mikä luo mielikuvan, että jäte olisi erityistä säilytystä ja -käsittelyä vaativaa jätelain 6 § mukaista vaarallista jätettä. Mielikuvaa tehostaa viittaus Fortumin Riihimäellä sijaitsevaan tuotantolaitokseen.

Vuoden 2012 alusta jätelaki ei tunne käsitettä ongelmajäte. Aiemmin ongelmajätteeksi määritellyt jätteet tunnetaan nyt laissa nimellä vaarallinen jäte – mitä tuulivoimaloiden lavoissa ja monissa muissa hyödykkeissä käytetty lasikuitumuovijäte ei ole.

Kokonaisuudessaan tuulivoimalan kierrätysaste on korkea, sillä noin 80 prosenttia tuulivoimalaan käytetystä materiaalista on kierrätettävissä.

Suurin haaste on lapojen lasi- ja hiilikuitukomposiitin kierrätys. Haasteeseen etsitään aktiivisesti ratkaisua, sillä tuulivoimaloiden lapojen lisäksi komposiittimateriaaleja käytetään yhä laajemmin teollisuudessa ja rakentamisessa.

Tälläkin hetkellä on käynnissä useita tutkimushankkeita lasikuitumuovijätteen kierrätysasteen nostamiseksi.

Tälläkin hetkellä on käynnissä useita tutkimushankkeita lasikuitumuovijätteen kierrätysasteen nostamiseksi. Yksi niistä on ECOBULK-EU-hanke, jossa kehitetään tekniikkaa lasikuitumuovijätteen saamiseksi kiertotalouden piiriin. EU:n rahoittamassa hankkeessa on mukana 28 toimijaa eri puolilta Eurooppaa, mukaan lukien suomalainen Conenor oy, joka on kehittänyt lasikuitumuovijätettä hyödyntävän rakennusteollisuuden tarpeisiin soveltuvan komposiittimateriaalin.

Hankkeen tavoite on toki paljon laajempi kuin vain tuulivoimaloiden lapajäteongelman ratkaiseminen, mutta sen tulokset ovat erittäin tervetulleita myös tuulivoima-alalle.

Anna Tiihonen

Viestintäpäällikkö

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Uusimmat uutiset