Lukijalta: Mitä neuvolassa oikeasti tehdään?

Lenita Toivakka kirjoittaa puheenvuorossaan (Itä-Savo 11.12.) Suomen neuvolajärjestelmä kaipaa uudistamista. Toivakka toivoo kirjoituksessaan neuvolan toimivan nykyistä vahvemmin perheiden tukena, laajempia palveluita ja toimintatapojen uudistamista sekä yhteistyön parantamista muun muassa varhaiskasvatuksen kanssa.

Suomalainen neuvolajärjestelmä on saanut positiivista huomiota ja mainetta maailmalla. Sen lisäksi, että neuvola turvaa hyvät edellytykset lapsen kasvun ja kehityksen seurannalle sekä ohjaa perhettä tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja, otamme vastuuta koko perheen hyvinvoinnista kokonaisuutena. Suurin osa neuvolakäynnistä käytetään perheen tarpeiden selvittämiseen yksilöllisesti.

Varhaista tukea tarjotaan perheille jo lapsen odotusaikana, jos perheen tilanne sitä vaatii. Neuvolan maksuton perhetyö on meillä varhaisen tuen muodoista ensisijainen ja kaikille helposti saatavilla. Asiakas voi ottaa yhteyttä perhetyöntekijään itse tai oman terveydenhoitajan välityksellä. Perhetyö kartoittaa kotikäynnillä perheen tilanteen kokonaisvaltaisesti ja huomioi koko perheen jaksamisen.

Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla tehdään säännöllistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi neuvola tekee paljon yhteistyötä mm. ravitsemusterapeuttien, sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien, lääkäreiden ja muiden ammattilaisten kanssa, jotta perhe saa juuri sen avun, mitä he kulloinkin tarvitsevat. Tärkeää on, että asiakkaat ottavat rohkeasti mieltä askarruttavat asiat esille neuvolakäynneillään. Näin voidaan parhaiten tukea perhettä. Otamme mielellämme vastaan konkreettisia ideoita perheiden huomioimiseksi.

Armi Auvinen
Terveydenhoitaja

Katja Kyllönen
Perhetyöntekijä

Sosterin Savonlinnan pääterveysaseman
terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät