Lukijalta: Mitä palvelevat Olavinkadun uudistetun osan liikennejärjestelyt?

Vammaisten pysäköintipaikat ovat usein asiattomassa käytössä.

Kaarina Tonteri kirjoitti asiakaspysäköinnistä pankkien eteen Olavinkadulla.

Mitä palvelevat Olavinkadun uudistetun osan liikennejärjestelyt? Vammaisen pysäköintiluvan haltijatkin ovat tältä osin liikennesäännöistä epätietoisia?

Vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä: pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä, maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta, alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä ”pysäköinti kielletty” tai ”pysäköinti kieltoalue” ja pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkillä rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi sekä pihakadulle, sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää vain luvan haltijan asioidessa, ei muutoin.

Valitettavasti pysähtyminen kielletty -liikennemerkki on asetettu Olavinkadun uudistetun osan parittomien talonumeroiden 55–57, pankkien, Sokoksen, puolelle.

Onko alueella pyörätie ja jalkakäytävä tulkittava pihakaduksi?

Olavinkadun parillisten talonumeroiden puolella on vain yksi vammaisen pysäköintipaikka, Yliopiston apteekin kohdalla, mutta valitettavasti käytössä, eikä ajoneuvossa näy vammaispysäköintilupaa.

Olavinkadun parillisten talonumeroiden puolella on vain yksi vammaisen pysäköintipaikka.

Samoin ovat  asiointiaikaan kaikki muut yleiseen pysäköitiin tarkoitetut paikat varattuja. On huomattava vammaisen pysäköintivaikeus yleiseen pysäköintiruutuun.

Kuinka vammaista lähimmäistään, vanhusta, voi viedä asioimaan Kaarina Tonterin tapauksessa?

Onko vammaisen vietävä ajoneuvonsa Sokoksen–Savolan parkkipaikalle tai Olavinkatu 55 talon kellariparkkiin, missä vammaisen ajoneuvon liikuttaminen on aika mahdotonta? Savolankadulle asetettu yksi tilapäinen vammaisen ajoneuvon pysäköintipaikka on samoin asiattomassa käytössä.

Mieleeni tuli vammaisen pysäköinnin perustuslain yhdenvertaisuuskysymys?

Onko vammaisen ja vanhuksen huonon liikuntakykynsä kanssa, kasseineen ja apuvälineineen, koetettava selviytyä lähes mahdottomasta tehtävästä? Auttajistakin on pula.

Oikeustaju on eri ihmisillä erilainen. Sen tähden syntyy samasta asiasta erilaisia tulkintoja.

Opettele laki kunnolla, että löydät porsaanreiät. Ei ole viisasta säästää aivojaan.

On paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla ajatella omilla aivoillaan. Vapaassa maassa voi ihminen elää ja tehdä kaikkea, mitä lait ja moraali eivät kiellä.

Matti Kaukoranta
Erityisopettaja, eläkeläinen
Savonlinna, Punkaharju

Luetuimmat