Lukijalta: Asiantuntijat eivät ole samaa mieltä hallituksen kanssa — Muutos lisäisi työelämän epävarmuutta ja vaikeuttaisi osaavien työntekijöiden saamista pienyrityksiin

Sipilän hallitus on valmistellut esitystä pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Esityksen piti alun perin koskea alle 20 hengen yrityksiä, mutta lokakuun alussa raja laskettiin 10:een.

Hallitus on perustellut esitystään oletetuilla työllisyysvaikutuksilla sekä väittämällä, että kynnys työntekijöiden irtisanomiseen olisi Suomessa nykyisin liian korkea.

Asiantuntijat eivät ole antaneet juurikaan tukea hallituksen perusteille. Lausuntokierroksella useat asiantuntijat katsoivat, että irtisanomissuojan heikentäminen lisää sekä irtisanomisia että uusia työntekijöiden palkkaamisia. Tämä lisää levottomuutta ja epävarmuutta työpaikoilla. Tutkimusnäyttö varsinaisista työllisyysvaikutuksista on hyvin hataraa.

Suomen irtisanomissuoja ei ole muihin maihin verrattuna erityisen tiukka. Nykyisenkin lain mukaan toistuva työvelvoitteen laiminlyönti on peruste irtisanomiselle. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa yksilöllinen irtisanomissuoja on suunnilleen samalla tasolla.

Haittavaikutuksia sen sijaan on enemmän. Muutos lisäisi työelämän epävarmuutta ja vaikeuttaisi osaavien työntekijöiden saamista pienyrityksiin. Toisaalta tämä ei myöskään motivoisi yrityksiä kasvamaan. Ennen kaikkea se asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä kokoisessa yrityksessä he olisivat töissä. Tämä ongelma – joka voi olla myös perustuslain kannalta kriittinen – säilyy riippumatta siitä, mihin mielivaltainen raja yrityksen koosta vedetään.

Pienet yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, ja niiden kasvumahdollisuuksia tulee parantaa muilla keinoin kuin työntekijöiden asemaa heikentämällä. SDP on esittänyt esim. arvonlisäveron alarajan nostamista, verokannustinta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, sekä työllistämisseteliä, jolla madallettaisiin kynnystä työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Palkansaajien asemaa on heikennetty jo liikaa. Tarvitsemme rakentavampia ja vaikuttavampia toimenpiteitä.

Anneli Kiljunen (sd.),
kansanedustaja

Uusimmat uutiset

Kommentoidut