Lukijalta: Metsänhoitaja ja biologi samoilla linjoilla Huosion ainutlaatuisuudesta

Huosiossa kävi viime viikolla kaksi asiantuntijaa. Biologi, FT, Risto Sulkava 2.9. ja hänen tutkimusraporttinsa karttoineen ja valokuvineen toimitetaan myös Savonlinnan seurakunnalle. Hänen tutkimuksistaan käy ilmi mm. Huosion soveltuminen Metso-suojeluohjelmaan ja muut vaihtoehtoiset metsänkäsittelytavat ja lahopuumäärät ym.

Sieltä löytyi myös uhanalaisia lajeja, vaikka useampien lajien löytymiselle kevät ja alkukesä ovat paljon otollisempia aikoja kuin syksy.

Lisäksi Huosiossa kävi 4.9. metsänhoitaja-eräopas Henrik Luikko tutkimassa erityisesti suunnitteilla olevaa 16 hehtaarin avohakkuuleimikkoa. Hän tekee oman raporttinsa.

Olin tutkijoiden mukana kahtena päivänä. Molemmat pitävät Huosion suunnitellun avohakkuuleimikkoalueen lisäksi kokonaisuutta Huosionjärven ympärillä Etelä-Savossa harvinaisen arvokkaana virkistysalueena.

He näkevät Punkaharjun ja Kulennoisharjun jatkeena olevat Huosion harjut erittäin potentiaalisena luontomatkailun kohteena Itä-Suomessa ja laajemmaltikin. He kertoivat, että avohakkuusuunnitelmissa olevat Huosion harjujen puut ovat terveitä puita, jotka vielä pitkään sitovat hiiltä itseensä. Tutkijoiden mielestä harjuja ei pitäisi missään nimessä avohakata.

Vetoomuksia on allekirjoitettavissa netissä adressit.com-sivustolta. Paperisiin voi käydä kirjoittamassa nimensä perjantai-iltapäivään saakka kirjastoissa Savonlinnassa, Kerimäellä, Rantasalmella ja Punkaharjulla sekä Savonlinnassa Antikvariaatti Wanhassa Pöllössä että Kulttuurikellarilla.

Kerimäellä kerätään muutamien kerääjien toimesta vetoomus-asiakirjoihin nimiä vielä sunnuntai-iltaan saakka. Yhteyttä voi ottaa myös allekirjoittaneeseen Kimmo Kiantoon, puh. 0445930077.

Itä-Savo lehdessä, 28.8., Lukijalta-palstalla ”Luonnon ja ihmisen puolesta 2020” neljätoista Saimaan alueen luterilaisten seurakuntien kirkkoherraa Mikkelin alueelta, kertovat kannanotossaan mm. ”Kristilliseen käsitykseen ihmisen tehtävästä kuuluu myös vastuu luomakunnasta, jonka hyvinvointi on välittömässä yhteydessä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin”.

Seurakunnan 3300 hehtaarin metsistä löytyy muualta sellainen talousmetsä, joka ei vaaranna todellista Kerimäen kansallismaisemaa.

Nyt me, jotka puolustamme Huosion alueen säilyttämistä, toimimme juuri kannanoton mukaisesti. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen kanssa kävin hyvän puhelinkeskustelun 2.9. Huosiosta.

Kirkkojärjestyksen 7 luvun pykälä 9:ssä sanotaan seuraavasti: ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa.”

Savonlinnan seurakunnan johto kertoo Itä-Savo lehdessä 1.9. ensimmäisen kerran julkisesti Huosion hakkuista. Artikkelissa he sanovat esim. luontoarvoista oikein kiitettävästi, ja kirjoittavat lisäksi näin: "Savonlinnan seurakunta ei ole arvokkaita luontokohteita hakkuiden yhteydessä vaarantanut”. Niinpä nytkään ei pidä avohakkuilla vaarantaa arvokasta Huosion luontokohdetta!

Seurakunnan 3300 hehtaarin metsistä löytyy muualta sellainen talousmetsä, joka ei vaaranna todellista Kerimäen kansallismaisemaa. Seurakunta tarvitsee hyvään työhönsä ja kiinteistöjen hoitoon ymmärrettävästi rahoitusta jostain muusta metsäkohteesta. Nyt pyrimme yhteiseen hyvään päämäärään voittajina kaikki.

Sanoista tekoihin veljet ja siskot!

P.S. Käykää hyvät ihmiset Huosiossa toteamassa omin silmin se alue!

Kimmo Kianto

Kerimäki

Kommentoidut