Puikkari Oy:n Pekka Nurminen Lukijalta-palstan avoimessa kirjeessään: Yhtiömme katkaisee kaivoveden jakelun Kerimaa-alueen vesiverkostoon sunnuntaina

Katkaisu perustuu siihen, että yhtiömme ei ole hyväksytty vesilaitos eikä sillä ole laillista oikeutta toimia vesilaitoksena eikä se aio sellaiseksi hakeutua.

Avoin kirje Savonlinnan kaupungille, Itä-Savon Vesi Oy:lle, Itä-Savon sairaanhoitopiirille, Kerimaan Lomakeskus Oy:lle, Kerimaa-alueen yksityisille kiinteistönomistajille ja Savonlinnan poliisille.

Yhtiömme katkaisee kaivoveden jakelun Kerimaa-alueen vesiverkostoon 14.1.2018.

Katkaisu perustuu siihen, että yhtiömme ei ole hyväksytty vesilaitos eikä sillä ole laillista oikeutta toimia vesilaitoksena eikä se aio sellaiseksi hakeutua.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on kieltänyt Kerimaan kaivoveden jakelun talousvetenä, koska se saattaa olla terveysriski alueen vedenkäyttäjille.

Samalla päättyy jätevesisäilömme tilapäinen käyttö, koska vastuu jätevedestäkin kuuluu Savonlinnan kaupungille.

Yhtiömme ei vastaa mahdollisista ympäristövahingoista, joita jäteveden vastaanoton päättyminen alueella saattaa aiheuttaa.

Vaadimme, että Savonlinnan kaupunki järjestää jo ennen mainittua päivämäärää alueen vesihuollon vesihuoltolain ja terveydensuojelulain säännösten mukaisesti.

Samaa edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden 4.1.2018 antama ratkaisu.

Ilman korkeimman hallinto-oikeuden antamaa ratkaisuakin vesihuolto on kunnan vastuulla.

Toteamme, että ilman korkeimman hallinto-oikeuden antamaa ratkaisuakin vesihuolto on kunnan vastuulla. Se on ns. pakottavaa lainsäädäntöä.

Korkein hallinto-oikeus vain vahvisti, että myös Savonlinnan kaupungin on noudatettava lakia.

Korkeimman hallinto-oikeuden antamalla määräajalla ei ole merkitystä vesihuollon järjestämisvastuuseen, vaikka vesilaitoksen edustaja onkin antanut Itä-Savo lehdessä 5.1. lausunnon, että vesilaitoksen veden palauttamiseen Kerimaalle voi kulua aikaa jopa vuosia.

Todellisuudessa vesihuollon palauttaminen Kerimaalle on yksinkertainen ja nopea toimenpide. Kerimaalla on olemassa erittäin hyväkuntoinen, maakunnan parhaiden alan urakoitsijoiden rakentama vesi- ja jätevesiverkosto.

Verkosto on liitetty kunnalliseen verkostoon Kerimaa-alueen rajalla.

Kerimaan kaikissa rakennuksissa on valmiina vesimittarit. Vesilaitos voi ne halutessaan tarkistaa tai vaihtaa.

Toimenpiteenä avaaminen tapahtuu yhtä nopeasti kuin Itä-Savon Vesi Oy suorittama talousveden sulkeminen Kerimaasta vuonna 2016 ja jäteveden vastaanoton sulkeminen syksyllä 2017.

Luonnollisesti uudelleen avaamisesta on ensin sovittava yhtiömme kanssa ja ehkä myös terveysvalvonnan kanssa.

Vaihtoehtoisesti kaupunki voi järjestää alueelle vedenjakelun tankkiautoilla tai muulla tavoin sekä jätehuollon mökkikohtaisilla bajamajoilla (myös ravintola- ja majoitustilojen osalta) tai vastaavilla, mutta se olisi paitsi järjetöntä ja voimassa olevan ranta-asemakaavan vastaista, myös kohtuutonta alueen yksityisiä kiinteistönomistajia ja alueen matkailuyritystä ja sen työntekijöitä kohtaan.

Todetaan tässä yhteydessä, että jokaisesta alueen rakennuksesta on maksettu täydet liittymämaksut joko Kerimäen kunnalle tai vuoden 2008 jälkeen Itä-Savon Vesi Oy:lle. Liittymien nykyarvo on noin 500 000 euroa.

Yhtiömme ei ole perinyt kiinteistönomistajilta minkäänlaisia liittymismaksuja.

Huomionarvoista on myös se, että alueen kiinteistönomistajat ovat maksaneet kunnalle Suomen korkeimpia kiinteistöveroja, joiden yhtenä hinnanmuodostumisen perusteena on ollut nimenomaan kunnallistekniikka.

Kaupungilla on ollut yli 20 vuotta aikaa saattaa Kerimaan vesihuolto sekä vesihuoltolain että terveydensuojelulain edellyttämälle tasolle.
    
Pekka Nurminen
Puikkari Oy
Vantaa