Lukijalta: Kerimaan jätevedet siivottiin laillisin pakkokeinoin

Itä-Savo uutisoi 24.4., että ”Kerimaan jätevedet on kaupungin pyynnöstä ohjattu Itä-Savon Vesi Oy:n verkostoon. Yhtiö laskuttaa kaupunkia, joka selvittää raha-asiat Puikkarin kanssa”.

Kyse on kuitenkin siitä, että Puikkari Oy:n omistamasta Kerimaan alueen viemäriverkosta jätevesialtaaseen tuleva jätevesi vuoti yli altaan 5.3.2018 Puikkari Oy:n altaan tyhjentämisvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena ainakin jo kolmannen kerran vuoden 2018 aikana golfväylän 8 suuntaan. Ympäristöpäällikkö teki ylivuodosta tutkintapyynnön poliisille.

Ympäristön pilaantumisen laajentumisen ehkäisemiseksi ympäristöpäällikkö joutui turvautumaan lainsäädännön antamiin pakkokeinoihin tilaamalla päätöksellään 6.3.2018 Puikkari Oy:n laiminlyömät työt Puikkari Oy:n kustannuksella tehtäväksi. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Määräys ei kohdistunut Savonlinnan kaupunkiin eikä Itä-Savon Vesi Oy:öön. Rakennus- ja ympäristölautakunta vahvisti ympäristöpäällikön päätöksen 21.3.2018.

Ympäristöpäällikkö on tilannut Puikkari Oy:n laiminlyömät työt toiminnanharjoittajalta, joka pystyy huolehtimaan, etteivät jätevedet pääse maastoon ympäristöä laajemmin pilaamaan. Ympäristöpäällikkö ei ole määrännyt jätevesien vastaanoton aloittamista Itä-Savon Vesi Oy:n viemäriverkkoon. Toiminnanharjoittaja voi tehdä tilatut työt haluamallaan tavalla mukaan lukien imutankkiautolla tyhjennys.

Savonlinnan kaupunki siirtää laskut omilla kustannuksillaan lisättynä Puikkari Oy:n maksettaviksi. Mikäli laskut jätetään maksamatta, teettämiskustannukset peritään julkisina saatavina ulosotossa Puikkari Oy:ltä suoraan ulosottokelpoisina.


Matti Rautiainen
ympäristöpäällikkö
Savonlinnan kaupunki