Savonlinnan vihreät valtuutetut ja varavaltuutetut moittivat Lukijalta-palstalla kaupungin uusia päättäjiä linjattomiksi

Linjattomuus tuli esiin esimerkiksi Kerimäen lukion asiassa. Sama uskottavuusongelma koskee osittain myös veroäyrikeskustelua.

Savonlinnan uudet päättäjät ovat aloittaneet työnsä innokkaasti. Osin into on vain ylittänyt linjakkuuden. Linjattomuus tuli esiin esimerkiksi Kerimäen lukion asiassa.

Kun juuri aiemmin syksyllä valtuusto oli yhteisesti päättänyt tukea pieniä ja jopa rakennukseltaan kohtuullisen huonokuntoisia kouluja ja niiden tulevaisuutta vetoamalla siihen, että esikoululaiset laskettaisiin mukaan ala-asteen oppilaslukuun, yllättäen yläastelaisia ja lukiolaisia ei haluta laskea yhteen, kun kyseessä on Kerimäen hyväkuntoinen ja oppilasmäärältään paljon suurempi kirkonkylän koulu.

Mistä rahat paisuviin kuluihin otetaan samalla, kun veropohjaa järjestelmällisesti heikennetään?

Siellä oppilaiden yhteenlasku olisi erityisen perusteltua, sillä lukiossa ja yläasteella toimivat yhteiset ja samat opettajat toisin kuin monessa esikoulussa ja ala-asteella.

Samoin, vaikka useassa kokouksessa on jo peräänkuulutettu työrauhaa kouluverkkotyöryhmälle, on iso osa valtuutetuista valmiita päättämään kouluratkaisuista toistuvasti yksitellen ennen työryhmän raporttia.

Työryhmän työ on tuskin alkanut, mutta jo nyt on tehty päätökset Pihlajaniemen koulun remontista, OKL:n mäellä jatkavasta Norssista, Kallislahden koulun jatkosta ja nyt viimeisimpänä Kerimäen lukion lakkauttamisesta.

Miksi viemme kouluverkkotyöryhmältä pois työkaluja ennen kokonaisarviota? Ainakin sen kädet ovat hyvin sidotut, kun vaihtoehdot käyvät vähiin. Tämä ei anna hyvää kuvaa valtuuston työtavoista eikä päätöksenteon uskottavuudesta.

Siksi me teimme aloitteen siitä, että Kerimäen lukiosta päätetään vasta kouluverkkotyöryhmän pohdinnan jälkeen ja että sen kohdalla käytetään samaa linjaa kuin esikoululaisten ja peruskoululaisten kohdallakin, mutta hävisimme.

Sama uskottavuusongelma koskee osittain myös veroäyrikeskustelua.
Vasemmistoliitto ja me vihreät olemme valmiita säilyttämään nykyisen, sinänsä harmillisen korkean, verotason, jos sillä pystymme turvaamaan nykypalvelut.
Tämä myös siksi, että OKL:n lähdön myötä meillä tulee olemaan vuoden päästä iso korotuspaine veroihin, eikä niiden rumppaaminen lisää uskottavuutta.

Sosiaalidemokraatit ovat valmiita muun muassa purkamaan kouluverkkoa veroäyrin alentamiseksi. Nämä linjaukset ovat uskottavia.

Sen sijaan kokoomus ja keskusta kannattavat lähes joka ainoaa investointia kouluremonteista harjoitusjäähalliin ja uuteen terveyskeskukseen, tekevät omia ehdotuksiaan lisämenoista ja samalla vaativat verojen alentamista, missä ei ole linjakkuutta eikä uskottavuutta.

Siksi kuntalaisina toivomme selityksiä sille, mistä rahat paisuviin kuluihin otetaan samalla, kun veropohjaa järjestelmällisesti heikennetään?

Heli Järvinen
Tiina Strandén
Chieko Okabe
Stephen Condit
Ville Hartonen
Vihreät valtuutetut ja varavaltuutetut
Savonlinna