Lukijalta: Biologinen hiilidioksidi kannattaa siepata

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) tiivisti jo lokakuun 2018 kohuraportissaan ilmaston muutoksen torjunnan maapallolla kolmeen keinoon. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on määrätietoisesti vähennettävä. Niistä tulee jatkuvasti kolme neljäsosaa ilmastoa lämmittävästä hiilidioksidista.

Toinen keino, mihin elokuun 2019 raportti puolestaan painottui, liittyy maankäytön muutoksiin. Keskeistä on, että hiilen nieluiksi kasvavia metsiä viljellään maapallolle lisää. Suomesta esitetty Saharan metsityshanke sai uutta pontta.

Ilmastopaneelin kolmas keino on tieteelle haastavin: ”Hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen bioenergian käytön yhteydessä”. Se on saanut lyhenteen BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage). Maapallolla on parhaillaan 6 toimivaa BECCS-hanketta, Suomessa ei toistaiseksi yhtään.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoimisen varhainen esittäjä oli italialainen systeemianalyysin tiedemies Cesare Marchetti. Hän julkaisi 1977 mielikuvituksellisen suunnitelman. Siepataan hiilidioksidi Euroopan voimaloista. Kerätään se maakaasuputkiston kaltaiseen verkkoon. Johdetaan hiilidioksidi Välimeren suulle ja pumpataan Atlantin pohjaan. Paineessa hiilidioksidi nesteytyy ja varastoituu syvänmeren pohjassa ikuisesti.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoimisen varhainen esittäjä oli italialainen systeemianalyysin tiedemies Cesare Marchetti.

Marchettin ajatuksen mukaan hiilidioksidin sieppaus olisi tapahtunut kivihiilen ja maakaasun voimaloissa. Nyt ilmastopaneeli liittää mukaan bioenergian. Ja onhan siepatulla hiilidioksidilla biotaloudelle muutakin käyttöä kuin hautaaminen.

Kun metsähaketta tai puupellettiä polttaa voimalassa, siitäkin tulee hiilidioksidia. Sen voi siepata aivan kuin kivihiilestä peräisin olevan hiilidioksidin. Kivihiilellä ja puuenergialla on kuitenkin ratkaiseva ero. Fossiilinen hiilidioksidi on peräisin maan alta. Puun polton uusiutuva hiilidioksidi on peräisin taivaalta.

Jos hiilidioksidin sieppaaminen kivihiilestä nollaa päästöt ilmakehään, sieppaus bioenergiasta tekee enemmän. Ilmakehän hiilidioksidin pitoisuus alkaa vähetä.

Tapahtuu kaksoissieppaus. Ensiksi taivaan hiilidioksidin sieppaavat puut. Välivaihe on biomassa, joka varastoi energian. Se poltetaan voimalassa, ja hiilidioksidi siepataan toiseen kertaan.

Biomassalla on hiilidioksidin varastoimisessa ilmastopaneelin arvostama ympäristöetu. Bioenergia pystyy ainoana suuren mittaluokan energialähteenä poistamaan ilmakehän hiilidioksidia. Esimerkiksi ilmakehälle ystävälliseksi luokiteltu ydinvoima ei tähän pysty.

Ilmaston kannalta biologinen hiilidioksidi on paras siepattava, parempi kuin kivihiilestä, polttoöljystä tai maakaasusta siepattava hiilidioksidi.

Hiilidioksidin yhteydessä hakevoimalan savukaasuista voi siepata myös pääosin puun kuoresta lähteneet typen oksidit. Ne on mahdollinen kehittää lannoitteeksi, ja palauttaa puuston seuraavalle sukupolvelle. Typen sivusieppaus parantaa hiilidioksidin sieppauksen kannattavuutta.

Veli Pohjonen
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Metsänhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistossa
Metsätalouden emeritusprofessori Joensuun yliopistossa
Kuusamo