Lukijalta: Ely-keskus, järvemme suurin saastuttaja?

Kirjoittaja kummeksuu ely-keskuksen toimintaa tilanteessa, jossa hän halusi palauttaa rauhan Enonkosken Saarijärvelle.

Otsikon mukaiseen mielipiteeseen tulin ely-keskuksen vastineesta, kun pyrin palauttamaan kotijärvelleni Enonkosken Saarijärvelle sitä rauhaa, hiljaisuutta ja viihtyvyyttä, joka oli sille ominaista vielä pari vuotta sitten.

Vaikeaksi on Ely-keskus tehnyt ranta-asukkaalle oikeuksiensa vaalimisen, vaikka heidän perustehtävänsä on luonnonsuojelun kautta edetä kohti kestävää yhdyskuntarakennetta ja hyvää elinympäristöä.

Vaikeaksi on Ely-keskus tehnyt ranta-asukkaalle oikeuksiensa vaalimisen.

Tälle todella pienelle ja rauhalliselle järvellemme ilmestynyt vesijettejä, pikaveneitä ja vesihiihtäjiä. He saastuttavat ympäristöä ja tekevät tietoisesti luvatonta vahingontekoa linnustolle — joutsenten ja kurkien pesimisaluetta — , kalastukselle ja kaikille ranta-asukkaille. He häiritsevät myös järveä pitkin kanootilla melovia Ulpukka-retkeläisiä.

Vierainani käy kaksi aktiivisesti uintia harrastavaa, joista toinen kilpaileekin uinnissa.

Aiemmin uimarit uivat tämän kapean järven vastarannalle turvallisin mielin. Ei enää. Uimarit kokevat henkensä uhatuksi, kun koskaan ei tiedä milloin viereisen saaren takaa porhaltaa pikavene tai vesijetti päälle.

Hakiessani ely-keskukselta 10 km/h-nopeusrajoitusta järvelle tuli vastine melko tylynä.

Ely-keskus antoi ymmärtää, että tässä tapauksessa hengenvaaran ja häiriön aiheuttajien harrastusta ei voi kyseenalaistaa, koska henkilövahinkoja ei ole vielä tullut. Vain kolme laillisesti merkittyä verkonmerkkiä on tuhottu.

Vaikka minä olen hakemassa järven rauhoittamista vain entiselleen, perii ely-keskus minulta 570 euroa, eikä näiltä häiriön aiheuttajilta mitään!

Saastuttajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, ilman minkäänlaisia maksuja, mutta jos yrität estää tai vähentää näiden saastuttajien toimintaa, tuleekin ely-keskuksen byrokratia suojelemaan näiden saastuttajien toimia.

Ely-keskus vaatii ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, että minun tulisi mennä valistamaan näitä häiriköitä tiedottamalla, neuvottelemalla sekä kutsumalla poliisia valvomaan paikalle!

Samoin ely-keskus vaatii minua ennakkoon keskustelemaan vesialueen omistajan eli kahden osakaskunnan kokouksissa.

Tämän asian kohdalla tulisi ely-keskuksen todeta että järven saastuttajat aiheuttavat toiminnallaan luonnon saastuttamisen lisäksi linnuston pesimärauhan rikkomista, melusaastetta ja uimareille ilmeisen henkilövahingon vaaran, kun eivät ole nähneet laillisesti merkittyjä verkonmerkkejäkään.

Järven vesiliikenteen enimmäisnopeudeksi tulisi määrätä 10 kilometriä tunnussa. Tästä päätöksestä voisivat häiriönaiheuttajat tehdä valituksia ja kanteluita, mikäli tuntevat tarvetta edelleenkin saastuttaa luontoa ja harrastaa vaaran uhkaa aiheuttavaa toimintaa järvellä.

Asumisviihtyvyyden ylläpito pitäisi olla jokaiselle itsestäänselvyys, eikä minkäänlaisella erillismaksulla — ehkä — takaisin saavutettava olotila.

Kun ely-keskus tällä tavoin toimien ei saa tai ei haluakaan saada järvemme saastuttajia kuriin, on pakko todeta että ely-keskus toimimattomuudellaan on Enonkosken Saarijärven suurin saastuttaja.

Jarmo Hemilä

Enonkoski