Lukijalta: Maakuntien elinkeinoelämän toimintaedellytykset ovat koko Suomen asia

Etelä-Savossa monet yritykset ja toimialat kärsivät työvoiman saatavuuden ongelmista, eivätkä ole päässeet potentiaaliseen parhaaseensa viime vuosien hyvän taloussuhdanteen aikana. Ongelma on heikentänyt myös investointihalukkuutta ja tulevaisuuden uskoa.

Etelä-Savossa on viime kuukausina jatkuvasti ollut avoinna yli 600 työpaikkaa ja työttömyysluvut ovat painuneet paikoin todella matalaksi. Tämä kertoo siitä, että potentiaalisesta työvoimasta valtaosa on jo työssä.

Viimeaikaiset synkät talousluvut tuovat uusia haasteita. Tullin 9.3.2020 julkaisemat Suomen viennin lukemat ovat karua luettavaa. Monet vientiyritykset tai ainakin niiden tuotantolaitokset sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella maakunnissa, joissa työvoiman saatavuuteen tai muihin toimintaedellytyksiin ei valtion toimesta ole riittävästi panostettu. Samaan aikaan lähes miljoona ihmistä haaveilee muutosta maaseudulle tai pienempiin keskuksiin.

Heikolle huomiolle on jatkuvasti jäänyt mm. itäisen Suomen infrastruktuurin kehitys, edellytykset tarpeita vastaavan työvoiman kouluttamiseen ja asuntojen hintakehitys, josta viimeisenä mainitusta saa jatkuvasti lukea ilmeisen tarkoitushakuista pelottelua omaisuuksien menettämisestä, jos ihminen asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat työvoiman saatavuuteen tai ihmisten haluun muuttaa tietyille alueille, vaikka työpaikkoja olisi tarjolla.

Samaan aikaan lähes miljoona ihmistä haaveilee muutosta maaseudulle tai pienempiin keskuksiin.

Samaan aikaan kun esitetään erilaisia teoreettisia malleja polttoaineiden hinnoista ja tuloverotuksesta, jää oikeat ongelmat jatkuvasti sivuraiteille. Hallituksen keskeisenä ajurina pitäisi olla tällä hetkellä se, kuinka turvataan Suomen kilpailukyky globaaleilla markkinoilla ja suomalaisen työn ja yrittäjyyden edellytykset kaikkialla Suomessa.

Valitettavasti tällä hetkellä ei hyvältä näytä. Milloinkahan joku hallituksen avustajakunnasta huomaa, että maakunnista työvoima- tai logistiikkaongelmien takia lopettava vientiyritys ei kovinkaan usein siirry Helsinkiin vaan ulkomaille.

Myös Suomen sisäisessä muutossa tehtaiden muuttaminen korkeampien kustannusten alueille heikentää kilpailukykyä ja lisää kustannuksia. Tämän kehityksen torjuminen on erittäin keskeistä koko kansantaloudellemme.

Teppo Leinonen

Toimitusjohtaja

Etelä-Savon kauppakamari