Metsähallituksen norppatutkija Tero Sipilä Lukijalta-palstalla: Kannan rakenteesta laskien Saimaassa oli talvella 2017 noin 360—370 norppaa

Nykyinen pesintään, syntyvyyteen ja kuolleisuuteen perustuva ”virallinen” arvio on 370—380 norppaa.

Pertti Kuvajan kirjoitus (IS 2.11.2017) saimaannorppakannan koon arvioinnista kannan rakenteen perusteella on mainio analyysi. Tosin sisälsi muutaman vanhentuneen yleistyksen tai tiedon.

Norppakannan sukupuolijakauma on 1:1. Kannan seurannassa on havaittu 110 synnyttäjien reviiriä, joka viittaa sukukypsien määrän olevan noin 220. Kannassa on noin 30 iäkästä, yli 20-vuotiasta eläintä, joiden lisääntymistodennäköisyys on erittäin pieni.

Norppakannan sukupuolijakauma on 1:1.

Kannan pienuuden ja hajanaisuuden vuoksi Saimaassa voi olla norppia, jotka syystä tai toisesta eivät osallistu lisääntymiseen. Näiden määrää on vaikea arvioida, mutta oletettavasti niitä on vähän, vain 10—20. Tämä viittaa noin 260–270 aikuiseen norppaan Saimaassa.

Nuorien norppien määrää voidaan arvioida eri vuosina syntyneiden kuutien määrillä huomioiden kuolleisuus eri nuorisoikäluokissa.

Kuolleisuuden ikäjakauman mukaan laskien meillä talvella 2017 oli elossa noin 29 vuonna 2016 syntynyttä eli yksivuotista. Vastaavasti noin 21 kaksivuotista (vuonna 2015 syntyneitä), 17 kolmevuotista, 15 nelivuotista ja 14 viisivuotista. Eli laskennallisesti Saimaassa oli noin 100 nuorta norppaa.

Tulos on todennäköisesti minimi, koska siinä ei täysimääräisesti pystytä huomioimaan kalastusrajoitusten laajentamista kaksi vuotta sitten. Se on parantanut sen jälkeen syntyneiden kuutien eloonjäämisen todennäköisyyttä. Kuolleisuuden ikäjakauma vaatii laajan aineiston ja näissä laskemissa perustuu vuosiin 2000—2016.

Kannan rakenteesta laskien Saimaassa oli talvella 2017 noin 360—370 norppaa. Nykyinen pesintään, syntyvyyteen ja kuolleisuuteen perustuva ”virallinen”  arvio on 370—380.  Kaikissa arviointimenetelmissä on omia epävarmuustekijöitään ja ne antavat toisistaan hieman poikkeavia tuloksia.

Iloisia voimme olla, kaikki kannan arviointimenetelmät viittaavat kannan kasvuun.  Lisää tietoja vuosittaisista kannan koon arvioista, syntyvyydestä ja kuolleisuudesta löytyy Metsähallituksen nettisivuilta http://www.metsa.fi/saimaannorppa

Tero Sipilä
Norppatutkija, ylitarkastaja
Metsähallitus
Savonlinna