Lukijalta: Eläkeläisten nettimuuri purettava

Pankkien sekä valtion ja kuntien palvelut ovat siirtyneet ja siirtyvät yhä kiihtyvää tahtia nettimuurin taakse useimpien eläkeläisten saavuttamattomiin. Eläkkeensaajien keskusliiton Mikkelin Piiri ry:n kevätkokous vaatii palvelujen säilyttämistä myös nettimuurin takana oleville. Nettimuuri on purettava!

Tulevan hallituksen on vihdoin pureuduttava eläkeläisköyhyyden poistamiseen. Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa.

EKL:n Mikkelin piirin kevätkokouksen mielestä kuntien on katsottava talousratkaisuissaan pidemmälle mm. määrätessään maksuja eläkkeensaajien kokoontumistiloille. On yleisesti tunnettu tosiasia, että ikäihmisten yhteiset kokoontumiset pelien, tanssien tai muiden sosiaalisten tapaamisten muodossa parantavat elämänlaatua ja ovat osaltaan pienentämässä joskus kalliiksikin tulevia terveydenhoitokuluja. Eläkeläisten kokoontumistilat on saatava maksuttomiksi.

Koti- ja sairaalahoitoa vaativia eläkeläisiä hajasijoitetaan kotipaikkakunnan lisäksi myös ympäryskunnissa sijaitseviin hoitolaitoksiin. Eri laitosten ja kodin väliä saattaa olla kymmeniä, ääritapauksissa satoja kilometrejä. Aina ei ole varmuutta siitä, missä seuraava hoito- tai kuntoutuspaikka sijaitsee.

Nämäkin eläkeläiset ovat ihmisiä ja kuntalaisia, aivan siinä kuin muukin kunnan väestö. He ovat vuosikymmenet veronsa ja työpanoksensa kuntaan antaneet ja ansaitsevat nyt ihmisarvoisen kohtelun myös koti- ja laitoshoidossa.

Ikäihmisten kotihoidon tulee olla laadukasta ja hoitajamitoituksen tulee olla lakiin kirjattu ja valvonnan pitää olla riittävää.

Leena Teittinen

Eläkkeensaajien Keskusliiton Mikkelin piirin puheenjohtaja

Kommentoidut