Lukijalta: Luonnon ja ihmisen puolesta 2020 – On kristityn vastuun mukaista kriittinen suhtautuminen luontoa uhkaaviin vaaroihin

Saimaan latvavesien puolella Heinävedellä, Leppävirralla ja Tuusniemellä virisi vuonna 2018 voimakas julkinen keskustelu alueella tehtyjen kaivosvaltausten tultua julkisuuteen. Keskustelu kaivoshankkeista laajentui maakunnalliseksi ja pian maakuntarajat ylittäen koskemaan koko Saimaan aluetta.

Keskusteluun osallistuvien joukko laajeni nopeasti; paikkakuntien vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, monet yhteiskunnalliset toimijat, media, julkisuuden henkilöitä, ortodoksinen kirkko ja sen Heinävedellä sijaitsevat luostarit. Eduskunnassa syntyi Love Saimaa -niminen, puoluerajat ylittävä ryhmittymä. Keskusteluun liittyen antoivat 10.9.2018 Saimaan alueen luterilaisten hiippakuntien piispat, Seppo Häkkinen (Mikkeli) ja Jari Jolkkonen (Kuopio), julkilausuman Luonnon ja ihmisen puolesta.

Kesän kynnyksellä 2020 tuli esiin uusia kaivostoimintaan tähtääviä tutkimushankkeita Juvan, Sulkavan ja Puumala alueilla. Myös tässä tapauksessa syntyi nopeasti hankkeista huolestunutta kansalaisaktiivisuutta.

Kasvukeskusten ulkopuolisen Suomen todellisuutta on taantuva väestönkehitys, työpaikkojen vähenevä määrä, elinkeino- ja palvelurakenteen haasteet. Tähän näköalaan kaivosteollisuus luo toivoa, ainakin hetkellisesti. Kuitenkin osa kunnista, joita nämä suunnitelmat koskettavat, ovat jo ehtineet ottaa yksiselitteisen kielteisen kannan hankkeisiin.

Yhteistä vastuuta osoittaen tulee yhteiskunnassamme kehittää erityisiä yhteiskunnallisia tuen muotoja niille alueille, joissa luonnon säilyttäminen ja taloudellinen toimeliaisuus joutuvat vastakkain. Luontoelementteihin – kauneus ja hiljaisuus, virkistyksen ja levon mahdollisuus, kalastus ja muu luonnonantimien hyödyntäminen – liittyvä yritystoiminta ja muu aktiivisuus on arvokas, kehitettävä ja kestävää kehitystä tukeva taloudellisen toimeliaisuuden muoto.

Saimaan alueella on runsaasti tutkimus- ja kokeilutoimintaa, jonka tavoitteena on vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen niille teknologioille, jotka nyt tarvitsevat kasvavasti maaperän uusiutumattomia mineraalivaroja.

Raamatussa, mm. psalmeissa, on paljon osuvia kuvia luomakunnasta. Kristilliseen käsitykseen ihmisen tehtävästä kuuluu myös vastuu luomakunnasta, jonka hyvinvointi on välittömässä yhteydessä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tästä näkökulmasta on kristityn vastuun mukaista kriittinen suhtautuminen luontoa uhkaaviin vaaroihin.

Eduskunnassa on parhaillaan työn alla kaivoslakien uudistaminen, jossa tarkastellaan kaivostoiminnan välttämättömyyttä, edellytyksiä, velvoitteita ja ympäristövaikutuksia. Muun muassa Love Saimaa-, Saimaa ilman kaivoksia- ja Pro Heinävesi- ryhmät seuraavat intensiivisesti tätä työskentelyä Saimaan näkökulmasta.

Edellä mainitut kaivostoiminnan edellytyksiä selvittävät hankkeet sijaitsevat Saimaan vesistön välittömässä läheisyydessä. Mahdolliset uudet kaivokset muodostavat arvaamattoman ja pelottavan uhkan eurooppalaisestikin ainutkertaisen suuren Saimaan korvaamattomalle luonnolle.

Saimaan alueen seurakunnilla on merkittävästi maanomistusta Saimaan rannoilla, mukaan lukien lukuisat seurakuntien leiri- ja toimintakeskukset, joille luontoarvot ovat yhä tärkeämpiä. Seurakunnat ovat myös asianomistajia Saimaan ympäristöä uhkaavissa asioissa.

Saimaan alueen seurakuntien kirkkoherroina ilmaisemme huolemme kaivostoimintaan liittyvästä uhkasta, joka ei saa realisoitua luontoarvoiltaan ainutlaatuisessa ja herkässä Saimaan järviluonnon kokonaisuudessa.

Nyt on aika kiinnittää huomiota kaivoslain valmisteluun, jotta siinä toteutuisi lyhytnäköisen taloudellisen edun sijasta luonnon ja ihmisen paras. Seurakunnat kiinnittävät huomiota luomisessa saamamme tehtävään suojella luomakuntaa, myös tulevia sukupolvia varten.

Luonnon puolesta toimiessamme toimimme aina lopulta myös ihmisen puolesta.

Saimaan alueen luterilaisten seurakuntien kirkkoherrat Mikkelin hiippakunnan alueelta

Arto Marttinen, Imatra

Tero Kalpio, Joutseno

Sirkka Pylkkänen, Juva

Mika Lehtola, Lappee

Hannu Haikonen, Lappeenranta

Pentti Berg, Lauritsala

Juha Palm, Mikkeli

Marja-Liisa Malmi, Parikkala

Helena Castren, Puumala

Leena Haakana, Ruokolahti

Juha Eklund, Sammonlahti

Sammeli Juntunen, Savonlinna

Hanne-Maaria Rentola, Sulkava

Lea Karhinen, Taipale