Lukijalta: Pitkäjänteisellä yhteistyöllä kehitetään tuloksellisuutta

Itä-Savon 26.1. lukijalta palstalla Savonlinnan kaupungin asukas kirjoitti otsikolla ”Puolustusta vai hyökkäystä – kaupungintalolta” Kevan työhyvinvointikyselystä ja sen luotettavuudesta. Keva on toteuttanut työhyvinvointikyselyä vuodesta 2008 alkaen. Kyselyllä kuntaorganisaatiot arvioivat ja kehittävät organisaationsa työhyvinvointijohtamista ja henkilöstönsä työhyvinvointia. Savonlinnan kaupunki on toteuttanut kyselyn nyt kolme kertaa, joista viimeisin tehtiin vuonna 2018.

Keva toteuttaa kyselyt riippumattomana valtakunnallisesti arvostettuna työelämän kehittämisen osaajana. Henkilöstön anonymiteetti on kyselyssä turvattu raportointisäännöillä sekä sillä, ettei kaupunki saa vastaajatietoja käyttöönsä, ainoastaan vain tulosraportit.

Savonlinnan kaupungin henkilöstön luottamuksesta kyselyyn ja myötävaikuttamismahdollisuuksista kertoo keskimääräistä selvästi korkeampi 71 vastausprosentti. Vastaajia oli yhteensä 720 henkilöä. Kyselyn vertailuaineisto koostui 28 kunnasta ja yhteensä 26 428 vastaajasta. Siten kyselyn tulos on luotettava.

Vuoden 2018 tulokset ovat kaikilla osa-alueella vertailukuntien parhaimmistoa kuten kaupunki on jo aiemmin asiasta tiedottanut. Johtaminen organisaatiossa koetaan kaikilla mittareilla paremmiksi vertailuryhmän keskiarvoon nähden. Tulosta voidaan pitää hyvänä siksikin, koska vuosina 2013–2017 kaupungin organisaatiota ja tehtäviä on muutettu merkittävästi sekä tuottavuutta on parannettu ja henkilöstön määrää vähennetty 170 henkilötyövuodella.

Vastaavana aikana kaupungin taloutta tasapainotettiin 32 miljoonan euron säästöohjelmalla. Koko organisaatio, luottamushenkilöt ja eritoten kaupungin henkilöstö oli kaikkineen sitoutunut talouden tasapainottamiseen yhdessä. Tasapainottamisessa onnistuttiin ilman merkittäviä leikkauksia kaupunkilaisten palveluihin.

Savonlinnan kaupungissa on panostettu henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin sekä tuottavuuden kehittämiseen pitkäjänteisellä yhteistyöllä, joka näkyy hyvinä tuloksina työhyvinvointikyselyssä. Tulevina vuosina on jälleen edessämme mittavia talouden tasapainottamistarpeita. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme koko organisaation, luottamushenkilöiden ja henkilöstön hyvää yhteistyötä aikaisempien vuosien tapaan.

Susanna Laine
henkilöstöpäällikkö

Anna-Kristiina Mikkonen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Savonlinnan kaupunki