Lukijalta: Maatalouslomituksen päivystyspalvelu on otettava käyttöön

Mikkelin ja Savitaipaleen lomituspalveluyksiköiden yhdistymisen yhteydessä on viestitetty, että käytännön maatalouslomitus jatkuu ennallaan ja, että muutos on hallinnollinen, eikä vaikuta käytännön lomitukseen (Etelä-Saimaa-lehti 5.12.2020 ja Itä-Savo-lehti 7.12.2020). Käytännössä kuitenkin Savitaipaleen yksikön tarjoama päivystyspalvelu lakkaa 1.1.2021 alkaen sen yhdistyessä Mikkelin lomituspalveluyksikköön.

MTK-Etelä-Savon johtokunta esittää Mikkelin kaupungille ja lomituspalveluyksikölle, että se ottaa käyttöön viljelijöille tarjolla olevan ilta- ja viikonloppupäivystyksen.

Savitaipaleen yksikössä tällainen on ollut käytössä ja viljelijät ovat kokeneet sen hyödylliseksi äkillisissä ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Näitä ovat erityisesti tapaturmat ja sairastumiset, joissa on tarve kiireelliselle lomituspalvelujen saannille.

Ilman päivystystä esimerkiksi perjantai-iltana tapahtunut tapaturma voi johtaa lomittajan saannin siirtymiseen vähintään seuraavan viikon tiistaihin saakka.

Muissa Etelä-Savon alueella toimivissa yksiköissä päivystystä ei ole ollut tarjolla, mitä on perusteltu resurssien vähäisyydellä. Uuden suuremman lomituspalveluyksikön myötä resursseja päivystyksen järjestämiseen on varmasti paremmin ja se on mahdollista toteuttaa.

Mikäli jatkossa Rantasalmen ja Parikkalan lomituspalveluyksiköt siirtyvät Mikkelin yksikön alaisuuteen, on resursseja entistä helpommin siirrettävissä päivystyspalvelun tarjoamiseen.

Näitä ovat erityisesti tapaturmat ja sairastumiset, joissa on tarve kiireelliselle lomituspalvelujen saannille.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 1 § Lain tarkoitus todetaan seuraavaa: Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä.

Päivystys äkillisiä tilanteita varten on tämän tarkoituksen toteuttamisessa tärkeässä roolissa. Erityisen tärkeä se on yksinyrittäjien osalta, joilla varautumismahdollisuudet äkillisiin tilanteisiin on useamman yrittäjän tiloja heikommat.

Sanna Hämäläinen

Puheenjohtaja

Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Luetuimmat