Lukijalta: Nälkälinnanmäki taidepuistoksi ja osaksi Kansallista kaupunkipuistoa — Kaavamuutoksella on nyt kiire

Mielestäni kaksi kaupunkimme tärkeintä ja kauaskantoisinta uutta kulttuurihanketta ovat tällä hetkellä Savonlinnan Kansallinen kaupunkipuisto ja EU:n kulttuuripääkaupunkihanke. Näiden hankkeiden käynnistäminen tulisi aloittaa heti.

Kansalliselle kaupunkipuistohankkeelle löytyy selkeitä perusteita kaupungin strategiasta vuosille 2018—2021. Hakuohjeissa sanotaan, että puiston tulee sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita. Nälkälinnanmäen puistoalue täyttää juuri nämä ehdot ja siksi se tulee ottaa mukaan kaupunkipuistohankkeeseen. Kaupunkipuistostatus toisi varmuudella lisäarvoa Olavinlinnan kupeessa toimiville yrityksille ja vahvistaisi kaupungin imagoa.

Vuosia sitten hanke tyssäsi, koska Nälkälinnanmäen puistoa kaavoitettiin kerrostalotonteiksi. Jatkumoa tälle on esitys vanhan kirjastorakennuksen jättämisestä kylmilleen. Tarkoitus lienee rakennuksen saattaminen purkukuntoon, kuten on käymässä Hulikan talolle. Vanhalle kirjastotalolle on ja olisi edelleen käyttäjiä. Tämän estää poikkeusluvalla tehty vuokrasopimus, jota kaavatilanteesta johtuen ei voisi enää uusia.

Kaupunginjohtaja näyttää nyt olevan suopea tälle hankkeelle, koska voimaan tullut kerrostalokaava estäisi Nälkälinnanmäen liittämisen kaupunkipuistoon. Nimittäin Kansallista kaupunkipuistoa koskevien säädösten mukaan liitettävien alueiden tulee olla kaavoitettu puistoksi tai muuksi vastaavaksi. Jotta Nälkälinnanmäen alue saataisiin osaksi Kansallista kaupunkipuistoa, sitä koskeva kaava on kumottava ja laadittava uusi kaava.

Esitän tässä samalla, että Nälkälinnanmäen puistosta tehdään taidepuisto ja vanhasta kirjastotalosta taidemuseo.

Entinen valtuusto hyväksyi nyt voimassa olevan asemakaavan vain yhden äänen enemmistöllä. Uskon, että jos kaavasta äänestettäisiin nyt, niin valtuuston enemmistö kannattaisi alueen säilyttämistä yleisenä puistona ja turismia palvelevien hankkeiden alueena.

Kaupunki on parhaillaan laatimassa Savonlinnan keskustaajaman strategista yleiskaavaa vuoteen 2040. Siinä tulee ottaa kaupunkipuiston ydinalueen rajaus huomioon. Nälkälinnanmäen kaavamuutoksella on nyt kiire, koska edellä mainitun kaavan on tarkoitus valmistua jo vuonna 2019.

Esitän tässä samalla, että Nälkälinnanmäen puistosta tehdään taidepuisto ja vanhasta kirjastotalosta taidemuseo. Paikalla on hienot ulkoiset puitteet mahtavine puineen ja vaihtelevine mäkimaisemineen sekä kirjastorakennuksessa erinomaiset näyttelytarkoitukseen sopivat sisätilat valmiina. Ja onhan alue kiinni kaupungin vetovoimaisimman turistialueen kyljessä.

Jonkinlaisena pesämunana Nälkälinnanmäen taidepuistolle voisi käyttää kuvataiteilija, professori Olavi Lanun jälkeläisten Savonlinnan kaupungille lahjoittamia teoksia. Osa töistä on suurikokoisia lasikuidusta valmistettuja veistoksia, joita voisi sijoittaa Nälkälinnanmäen taidepuistoon ulkosalle. Osa on reliefejä, joita voisi sijoittaa sisälle kirjastotaloon. Lanun teoksista savonlinnalaisille tuttu on Retretin rautatieseisakkeella edelleen oleva suuri, lasikuidusta tehty ihmishahmo.

Torsti Aspivaara
Savonlinna

Kommentoidut