Lukijalta: Kohti ikäystävällisempää Suomea

Eduskunnassa on kollegani sanoja mukaillen asioita, joita kukaan ei kannata, mutta jotka silti etenevät. Sitten on asioita, joita kaikki kannattavat, mutta jotka eivät etene. Valitettavasti omaishoito kuuluu tähän jälkimmäiseen. Vaikka omaishoitoon ei vieläkään ole saatu valtakunnallisia kriteereitä eikä tukea siirrettyä Kelan maksettavaksi, onneksi jotain edistystä tapahtuu.

Rintamaveteraanien tilanne parani marraskuun alussa, kun kunnat velvoitettiin järjestämään veteraaneille maksuttomasti heidän tarvitsemansa ateria-, hoiva-, siivous-, virkistys- ja asiointipalvelut. Samalla omaishoidon tuki siirtyi veteraanimäärärahan piiriin.

Kunta voi nyt ottaa omaishoidosta aiheutuvat kulut Valtiokonttorilta saamastaan veteraanimäärärahasta silloin, kun hoidettava on tunnuksen omaava veteraani. Veteraanin hoito omaishoitajan loman aikana kustannetaan näistä määrärahoista. Nyt joka puolella Suomea asuvat veteraanit ovat tasa-arvoisessa asemassa palvelujen suhteen. Lisäksi huhtikuussa rintamalisä yli kaksinkertaistuu nykyisestä 50 eurosta 125 euroon kuukaudessa.

Ikäystävällisessä asumisessa huomioidaan omaishoitoa. Ensi vuonna uusi tukimuoto auttaa valtion tuella rakennettujen ARA-asuntojen korjaamisessa ikääntyville sopiviksi. Asumisoloja voidaan parantaa esimerkiksi tukikaiteilla, leveämmillä oviaukoilla ja esteettömillä wc- ja pesutiloilla. Yli 65-vuotiailla on mahdollisuus saada korjausavustusta. Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa tullaan arvioiden mukaan tarvitsemaan yli miljoona esteetöntä asuntoa.

Lisäksi eduskunnan lähetekeskustelussa on lakialoite työntekijän oikeudesta saada vapaata työstään omaishoitoa varten sekä oikeus jäädä määräajaksi pois työstä hoitamaan perheenjäsentä tai muuta läheistä henkilöä. Aiempi työnantajan ”pyrkimys” järjestää vapaata muuttuisi velvoitteeksi.

Työn, perhe-elämän ja omaishoidon yhteensovittaminen on iso askel kohti perheystävällisiä työpaikkoja sekä inhimillisyyttä ja ymmärrystä eri elämäntilanteisiin. Siksi aloitetta on helppo tukea.

Heli Järvinen
Kansanedustaja (vihr.)
Kerimäki