Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah perää Lukijalta-palstalla inhimillistä saattohoitoa kaikkien perusoikeudeksi

Hyvä saattohoito sisältää kuolevan potilaan oman toiveen kunnioittamisen, riittävän kivun lievityksen ja oirelääkkeet sekä hyvän perushoidon.

Marraskuun alussa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjestää julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan eutanasian sallimista Suomessa.

Kansanedustajista löytyy sekä eutanasian kannattajia että vastustajia, mutta suurin joukko taitaa olla vielä kannastaan epävarmoja.

Loisiko eutanasian hyväksyminen vanhuksille ja sairaille velvollisuutta turvautua siihen?

Moni luulee, että eutanasiakeskustelussa on kyse vastentahtoisesti ylläpidettyjen elintoimintojen, niin sanotun letkuissa pitämisen lopettamisesta.

Potilas voi kuitenkin tänäkin päivänä hoitotahdolla ja hoidoista kieltäytymällä määrätä kohtelustaan.

Hyvä saattohoito sisältää kuolevan potilaan oman toiveen kunnioittamisen, riittävän kivun lievityksen ja oirelääkkeet sekä hyvän perushoidon.

Eutanasiassa sitä vastoin on kyse aktiivisesta elämän lopettamisesta, toisen ihmisen surmaamisesta. Sekä Maailman että Suomen Lääkäriliitot vastustavat sitä.

Vaikka eduskunta on eutanasiakannassaan jakautunut, niin yhteinen tahtotila saattohoidon parantamiseksi löytyy.

Inhimillistä ja hyvää saattohoitoa tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla asuinpaikasta tai sairaudesta riippumatta. Tällä hetkellä kuntien välillä on liian suuria eroja saattohoidon saatavuudessa ja laadussa, eikä yhdenvertaisuus näin ollen toteudu.

Saattohoidon järjestämiseen ja kehittämiseen tulee kohdistaa enemmän resursseja. Kristillisdemokraatit esittää omassa vaihtoehtobudjetissa 20 miljoonan euron lisämäärärahaa saattohoidon tason parantamiseen koko maassa.

Se, että eutanasian vaatiminen Suomessa on noussut juuri nyt esille, on huolestuttavaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kotihoidon säästöt ovat johtaneet siihen, että henkilökunnalla ei ole tarpeeksi aikaa iäkkäille tai vammaisille asiakkaille.

Kysymys kuuluukin, loisiko eutanasian hyväksyminen Suomessa vanhuksille ja vakavasti sairaille paineita tai jopa velvollisuutta turvautua siihen.

Saattohoitokotien hyviä hoitokäytäntöjä olisi tärkeä integroida laajemmin yleiseen terveydenhoitojärjestelmään.

Kuolevan potilaan kokema pelko ja ahdistus eivät välttämättä liity ensisijaisesti kipuun tai kuolemaan, vaan usein myös yksinäisyyteen ja avuttomuuteen.
Oikea vastaus saattohoidon puutteisiin ei saa olla "lupa tappaa" tai avustettu itsemurha, vaan saattohoidon kehittäminen ja sairaanhoidon henkilökunnan kouluttaminen.

Sari Essayah
Pj. Kristillisdemokraatit
Lapinlahti