Lukijalta: Omituista päätöksentekoa sivistyslautakunnassa

Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnan kokouspöytäkirjasta 6.6. ja sittemmin Itä-Savo-lehdestä saimme lukea kummia. Lautakunta päätti kokouksen aikana tehdyn ehdotuksen mukaisesti esittää kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisvastuun siirtämistä Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle.

Asia tuotiin kokoukseen säästöesitysten joukossa, ja myös esitettiin summia, joita siirrolla tultaisiin säästämään. Sen jälkeen keskustaa edustavat valtuutetut ovat puolustaneet siirtoa kirjoituksessaan tässä lehdessä (9.6.2019).

Savonlinnan kaupungin hallintosäännössä (luku 4, pykälä 6) sanotaan: ”Sivistyslautakunnan kokouksessa asiat ratkaistaan sivistystoimenjohtajan esittelystä.” Kyseisestä asiasta ei kuitenkaan ole tehty virkamiesvalmistelua eikä esittelevällä virkamiehellä, vs. sivistystoimenjohtajalla, ilmeisesti ollut siitä tietoa ennen kokousta.

Eri luottamustehtävissä (myös puheenjohtajana) toimineena ymmärrän, jos jostakin pikkuseikoista päätetään lennossa kokouksen ”muut asiat” -kohdassa, mutta tällaisen kertaluokan asian tuominen kokoukseen ohi virkamiesvalmistelun on vähintäänkin hyvän hallintotavan vastaista.

Ei voi olettaa, että luottamushenkilöt, jotka kuulevat päätettävästä asiasta ensimmäistä kertaa kokouksessa, pystyisivät todella arvioimaan, mistä on kysymys. On selvää, että heillä tulisi olla monipuolinen analyysi hyvissä ajoin etukäteen tutkisteltavissa.

Joissakin kunnissa on jo aikaisemmin toteutettu lukioiden siirtäminen koulutuskuntayhtymälle. Näin tehtiin esimerkiksi Jyväskylässä, jossa arvioitiin säästettävän rahaa, kun lukio tulee toimeen valtionosuuksilla. Lopputulos oli lukioiden kannalta aivan mahdoton, kun rahan puute pakotti mm. kaksi kertaa normaalin kokoisiin opetusryhmiin. Lopulta opiskelijatkin nousivat barrikadeille, ja kaupungin piti pyörtää päätöksensä ja ruveta rahoittamaan lukioita. Säästöä siis tuskin syntyi, mutta muutaman opiskelijaikäluokan opinnot pantiin sekaisin.

Lukiokoulutus maksaa tietyn määrän rahaa ja se maksaa saman verran, vaikka se siirrettäisiin kaupungin päätösvallasta jonkun muun päätösvaltaan. Mikäli lukioita hallinnoisi koulutuskuntayhtymä, joutuisi kaupunki maksamaan sille enemmän kuin nyt, koska tuskinpa yhtymän muut kunnat olisivat valmiit maksamaan Savonlinnan osuutta. Tämä on toki spekulaatiota, koska koulutuskuntayhtymältä ei ole kysytty tästä asiasta yhtään mitään...

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä on Savonlinnan ja lähikuntien rahoittama ja hoitaa ammatillista koulutusta. Hakijamäärät ammatilliseen koulutukseen ovat viime vuosina olleet laskussa eri syistä, mm. muuttotappion vuoksi.

Esimerkiksi opetusravintola Paviljongin toiminta on vaakalaudalla, kun koulutuksiin ei ole riittävästi hakijoita. Vaikka koulutuskuntayhtymän tilanne näyttäisi nyt vakaalta, on mahdollista, ellei jopa todennäköistä, että nykyisinä keskittämisen aikoina sillä on edessä yhdistäminen Eseduun. Mikkelin kaupunki on Esedun suurin rahoittaja ja siksi myös vallankäyttäjä. Henkilökohtaisesti en olisi valmis avaamaan raolleen ovea, joka tekee mahdolliseksi, että Savonlinnan kouluasiat päätetään Mikkelissä.

Toivon, että Savonlinnan kaupungin hallintoelimissä jatkossa noudatettaisiin sekä hallintosääntöä että hyvää hallintotapaa. Esityksen lukiokoulutuksen järjestämisvastuun siirtämisestä ei mielestäni tule johtaa toimenpiteisiin.

Virpi Loikkanen
Lukion lehtori
Savonlinna

Uusimmat uutiset

Kommentoidut